Будівельний комплекс України , сучасний стан та перспективи розвитку — Інше — и — Каталог статей — ы курсовые сочинения аудиокниги

Будівництво є однією з важливіших галузей народного господарства, тому вивчення її розвитку і розміщення є актуальним завданням.

Саме в будівництві створюються основні виробничі фонди, які потім працюють у інших галузях економіки, тому можна сказати, що цей комплекс є визначальним для інших галузей економіки.

Метою нашої роботи є вивчення розміщення будівельного комплексу в Україні.

Для дослідження розміщення будівельного комплексу в Україні необхідно дослідити загальні передумови та фактори, що впливають на розміщення будівельного комплексу, оцінити його важливість для функціонування народного господарства країни, дати характеристику його розміщення і функціонування в Україні.

1. Будівельний комплекс – одна з важливих галузей народного господарства

Будівельний комплекс складається з таких основних блоків: виробництво будівельних матеріалів (галузь промисловості); власне будівництво; будівельне машинобудування; проектно-конструкторські та дослідні роботи в галузі будівництва. Частка будівельного комплексу в народному господарстві досить значна. В Україні питома вага в ВВП тільки будівництва становить 8%. Комплекс охоплює майже 10% усіх зайнятих в народному господарстві, з них 6% — в будівництві.

Будівництво — дуже чутливий показник стану економіки країни. Так, фаза підйому в економіці найперше відчувається саме у будівництві, бо швидко збільшуються капіталовкладення в основні фонди. Зростання рівня життя населення відбивається на розширенні житлового й соціально-культурного будівництва. У фазах спаду й кризи темпи падіння обсягів будівництва чи не найбільші серед інших галузей народного господарства. Будівництво — одна з найстаріших галузей народного господарства.

Сучасна споруда — навіть житловий будинок, а тим більше споруда виробничого призначення — це складна інженерна система, насичена механізмами й комунікаціями. Традиційні стінові матеріали (вапняк, цегла, деревина) вже не витримують багатоповерхового навантаження. Натомість з’являються залізобетон, сталеві й алюмінієві конструкції, армоване скло. Винахід залізобетону спричинив справжню революцію в будівництві.

Промисловість будівельних матеріалів. Ця галузь складається: 1) з видобутку природної сировини (камінь, пісок, глина, гравій, крейда, гіпс, мергель, азбест тощо); 2) з виготовлення матеріалів і конструкцій (цегла, шифер, цемент, залізобетон, різноманітні будівельні конструкції, скло, облицювальні матеріали).

5 стр., 2059 слов

Реферат будівництво мостів

... прийнятих у геодезії Вихідними для всіх геодезичних робіт на будівництві є проект споруди, і навіть такі матеріали, прийняті за ... та видалення, ж розмірів та способів кріплення котлованів і розміщення устаткування. При значних розмірах котлованів механізми можна розташовувати ... однимреперу і з два створних знака кожному березі, для мостів більшої довжини – дві репера і проінвестували щонайменше двох ...

Україна має значні запаси цементної сировини, серед якої переважають вапняки. Найпотужніші родовища крейди та мергелю розташовані в Донецько-Придніпровській западині.

В Україні налічується 15 цементних заводів; їх загальна потужність —24 млн. т. на рік, але в 1996 р. було вироблено лише 5 млн. т. Цементу.

Україна в післявоєнні роки була значним виробником (в 1990 р. — 23 млн. т.) і експортером цементу. Але технологія його виробництва вже застаріла. В усьому світі цемент продукують так званим «сухим» способом, при якому витрачається лише 120 кг у. п. на тонну; у нас же переважає «мокрий спосіб» — 85% всього виробництва. Застосування нової технології, а також використання дешевих сортів вугілля замість газу дозволять істотно знизити собівартість цієї важливої продукції.

Залежно від призначення будівництво розподіляється на промислове (спорудження заводів, фабрик), гідротехнічне (гідроелектростанції, водосховища, канали), енергетичне (електростанції, електромережі), транспортне (автомобільні, залізничні шляхи, аеропорти, трубопроводи), сільське (спорудження тваринних ферм, елеваторів), житлове. Капітальні вкладення в економіці України в 2002 р. дорівнювали 12,6 млрд. грн., вартість будівельних та монтажних робіт — 7,5 млрд. грн. Найбільше капіталовкладень пішло в промисловість — 40%, житлове будівництво — 19%, будівництво комунальних підприємств, закладів освіти, культури, охорони здоров’я — 16% .

Будівельне машинобудування — галузь важкого машинобудування, проте воно є також часткою будівельного комплексу. Основна продукція галузі: екскаватори, бульдозери, грейдери, бетономішалки, скрепери, крани.

Проектно-конструкторські роботи в будівництві — важлива складова частина комплексу. Власне, вони започинають всі будівельні роботи. В проектних роботах зайняті сотні тисяч фахівців з різних галузей будівництва, а також економісти, екологи, географи. Проектування зосереджено у великих індустріальних центрах, які мають розвинену мережу науково-дослідних і вищих учбових закладів, значний контингент фахівців-будівельників.

Сучасне будівництво використовує багато будівельних матеріалів, які виробляє хімічна промисловість, пластмаси, смоли, клейкі речовини, лінолеум, полістиролові й кумаринові плити та ін. Для виробництва їх використовують шлаки металургійних заводів та електростанцій, з яких виробляють цемент, шлакоблоки, ситал, шлаковату, легкі наповнювачі для бетонних та залізобетонних виробів. У будівництві застосовують деталі з литого каменю, мінеральну вату, яку одержують з розплавленого базальту, та нові види продукції деревообробної промисловості деревно-стружкові плити, клеєну фанеру тощо.

Промисловість будівельних матеріалів розвивається під впливом двох факторів сировинного і споживчого, тому розміщення її залежить від переважання хоча б одного з них. Залежно від потреб будівництва і стадій технологічного процесу виділяють підприємства і виробництва, що орієнтуються на сировинні райони, наприклад, видобування і первинна обробка сировини (піску, гравію, щебеню, бутового каменю тощо), виробництво в’яжучих (цементу, вапна, гіпсу) і стінових матеріалів, а також ті, що тяжіють до споживача (виробництво залізобетонних конструкцій, шиферу, будівельного і віконного скла тощо).

12 стр., 5974 слов

Виробництво метилового спирту (метанолу)

... років приріст виробництва хімічних продуктів склав 65% при загальному збільшенні виробництва промислової продукції на 35%. Метанол вперше був ... капіталу припадало 56% всіх капіталовкладень в хімічну промисловість Росії. Перша світова і громадянська війни завдали ... і індігоподобних речовин, раніше одержуваних з рослинної сировини. Паралельно було розпочато отримання вибухових речовин нитрованием ...

Комплексотворні функції промисловості будівельних матеріалів незначні, що зумовлено її слабким зв’язком з іншими галузями виробництва щодо сировини і збуту готової продукції. У народногосподарському комплексі економічного району вона виконує роль обслуговуючої галузі, саме тому здебільшого сконцентрована у великих містах. Так, у Києві є майже 40 заводів будівельних матеріалів.

Промисловість будівельних матеріалів відзначається складністю галузевої структури.

Найважливішими підгалузями є виробництво стінових, рулонних покрівельних і гідроізоляційних матеріалів, азбестоцементних труб і шиферу, видобування й переробка нерудних будівельних матеріалів, цементна промисловість, виробництво будівельної кераміки. На них припадає понад 80 % усієї продукції і майже 90 % зайнятого в будівельній промисловості промислово-виробничого персоналу.

На розміщення будівельного комплексу, крім основних передумов, вирішально впливає сировинний фактор, який ще називають фактором матеріаломісткості, хоча сировина й матеріали — не одне й те саме. Але у практичному аналізі витрати на сировину й матеріали об’єднують; у такому випадку кажуть про матеріаломісткість виробництва. Це чималі витрати й у більшості галузей промисловості складають понад половину всіх вкладень.

Звичайно ступінь матеріаломісткості визначається відношенням витрат на сировину до обсягу виробленої продукції.

Виробництва з великими витратами сировини на одиницю готової продукції, звичайно, треба розташовувати поблизу сировинної бази, щоб не робити завеликих відрахувань на транспорт. Найчастіше (але не завжди) перевезення готової продукції до споживача коштує менше, ніж перевезення сировини. Чим вища матеріаломісткість виробництва, тим більша його орієнтація на сировину. Деякі види виробництва через специфіку технології можуть розташовуватися лише там, де видобувається сировина: гірничодобувна, лісопильна промисловості, виробництво калійних добрив.

Деякі стадії комплексних галузей вирізняються високою матеріаломісткістю, інші — середньою або низькою.

Оскільки мінеральні ресурси жорстко локалізовані (родовища руд, металів, мінеральна сировина тощо), то розміщенню матеріаломісткого виробництва здебільшого притаманна висока концентрація.

В усьому світі триває процес зниження матеріаломісткості виробництва, тому вплив сировинного фактора поступово спадає.

Важливу роль для будівельного комплексу грає і транспортний фактор.

Залежно від розмірів транспортних витрат розміщення виробництва тяжіє або до сировини, або до споживача. Частка транспортних витрат на одиницю вантажу залежить від його вартості й способу транспортування. Дешеві вантажі (різні будматеріали: пісок, щебінь, гравій, вугілля, руди чорних і кольорових металів) перевозити на великі відстані невигідно, бо транспортні витрати не лише стають співставними з вартістю продукції, але й можуть перевершити її. Здебільшого частка транспортних витрат у цих випадках становить 25% і більше.

Дешеві вантажі доцільно відправляти тими видами транспорту, які забезпечують нижчу вартість перевезення одиниці вантажу. Це, передусім, водний і трубопровідний транспорт. Так, у річковому транспорті України 83% обсягу перевезень припадає на мінеральні будівельні матеріали. На цю ж продукцію в каботажних перевезеннях усередині країни морським транспортом припадає 56% . Але морські і річкові шляхи не завжди прокладені там, де це зручно з погляду народного господарства, до того ж річки замерзають, тому масові перевезення вантажів здійснюються переважно залізничним та автомобільним транспортом. При цьому сипкі мінеральні вантажі, ліс, деякі види сільгосппродукції перевозяться здебільшого по залізниці, а компактні малогабаритні — автомобільним транспортом. Вплив транспортного фактора дається взнаки не лише через вартість перевезень, але й через забезпеченість території транспортним сполученням. Це виявляється у конфігурації транспортної мережі, щільності доріг, скерованості основних вантажів. Чим вищий економічний розвиток регіону, тим розвиненішою у ньому повинна бути мережа транспортних шляхів. Так, при пересічній щільності залізниць в Україні 37,7 км/1000 км2 території у Столичному економічному районі для високоіндустріальної Київської області цей показник становить 62,5%, Чернігівській — 39,5, Житомирській — 32,4%.

3 стр., 1386 слов

Промисловість України

... таких галузях промисловості, як паливна (у 1995 р. обсяг її виробництва складав 44% до 1990 р.), металургійна (41%), хімічна та нафтохімічна (41%), машинобудування (50%), промисловість будівельних матеріалів (38%). Погіршення ...

2. Сучасний стан та перспективи розвитку будівельного комплексу України.

Будівництво — головна ланка комплексу, воно створює основні фонди народного господарства. Будівництво має специфічні особливості, що відрізняють його від інших галузей народного господарства: його продукція (будівлі) нерухома, великогабаритна; виробничий процес має переривчастий характер, відбувається протягом довгого часу, на відкритому повітрі. Природно, що будівництво орієнтується тільки на споживача. Це обумовлює територіальну мобільність робочої сили в будівництві. Часто буває так, що будівельні бригади переміщуються не тільки в межах одного міста, а від’їздять до інших міст і регіонів.

Будівельний комплекс тісно пов’язаний з іншими галузями народного господарства.

Таблиця 1.

Виробництво промислової продукції в Україні в 2002 році (по галузях промисловості) |

Вироблено продукції (у діючих цінах) | Темпи приросту, зниження (-) (у порівняльних цінах), у %

млн. грн. | у % від загального обсягу | грудень 2002 р. до листопада 2002 р. | грудень 2002 р. до грудня 2001 м. | 2002 г. к 2001 г. | 2001 г. к 2000 г.

Електроенергетика | 17596,5 | 12,2 | 12,5 | -4,0 | -2,9 | 6,6

Паливна промисловість | 14575,1 | 10,1 | 7,4 | 11,8 | -4,1 | -1,3

Чорна металургія | 39503,0 | 27,4 | 2,6 | 27,2 | 20,7 | 6,2

Кольорова металургія | 3603,6 | 2,5 | -0,7 | 15,4 | 18,8 | 8,9

Хімічна і нафтохімічна промисловість | 8398,0 | 5,8 | 8,6 | 4,8 | 5,0 | -1,1

Машинобудування і металообробка | 19081,5 | 13,2 | 6,5 | 31,6 | 16,8 | -0,8

Деревообробна і целюлозно-паперова промисловість | 3312,3 | 2,3 | -3,5 | 21,4 | 37,1 | 23,6

Промисловість будівельних матеріалів | 3799,6 | 2,6 | -11,6 | 13,1 | -0,4 | -0,6

Легка промисловість | 2367,9 | 1,6 | -3,3 | 30,9 | 39,0 | 5,7

Харчова промисловість | 25066,0 | 17,4 | -22,0 | 22,0 | 26,1 | 7,8

Промисловість України | 144412,8 | 100,0 | -0,4 | 16,4 | 12,9 | 4,3

Дані таблиці 1 свідчать про деяке зниження виробництва продукції будівельним комплексом на фоні загального зростання обсягів промислового виробництва.

За участю будівельного комплексу створюється значна частина основних (виробничих й невиробничих) фондів. З іншого боку, комплекс є споживачем продукції багатьох галузей.

20 стр., 9597 слов

Газова промисловість України, її регіональні особливості

... комплексу України. І хоча останніми роками частка природного газу в структурі кінцевого споживання первинної енергії скорочується, та все ж вона залишається найбільшою. Отже, газова промисловість ... виробляють електричну та теплову енергію для великих міст, у виробництві будівельних матеріалів, комунально-побутовому господарстві, споживається в металургійній, цементній та хімічної промисловості. ...

Діаграма 1. Виробництво промислової продукції за галузями у 2002 році.

Діаграма 1 свідчить про те, що обсяг виробництва промисловості будівельних матеріалів у 2002 році був на рівні 7 місця серед 10 галузей просисловості.

Будівництво використовує 10% продукції машинобудування, 20% прокату чорних металів, 40% лісоматеріалів. Воно споживає також вироби хімічної промисловості (лаки, фарби, пластмаси).

Для продукування будівельних матеріалів потрібна велика кількість палива, а іноді й води. Будівельні матеріали, конструкції є важливою складовою частиною вантажообігу транспорту. Транспортні витрати в собівартості будівництва складають близько 25%.

У перспективі розвиток галузей промисловості будівельних матеріалів пов’язаний з реконструкцією технічної бази, подальшим впровадженням механізації та автоматизації технологічних процесів, розширенням випуску нових будівельних матеріалів, ефективних збірних будівельних елементів, легких та економічних велико-мірних конструкцій і виробів поліпшеної якості. Важливим напрямом є комплексне використання сировини, ширше впровадження матеріалів попутного видобутку, вторинної сировини, неухильне підвищення якості виробів для будівництва. Географія галузі має вдосконалюватися з урахуванням подальшого комплексного розвитку території України, повного забезпечення обсягів будівельно-монтажних робіт.

Висновки

На розміщення підприємств будівельного комплексу істотно впливають сировинний, транспортний та паливно-енергетичний фактори.

Тому його виробництва з великими витратами сировини на одиницю готової продукції, звичайно, треба розташовувати поблизу сировинної бази, щоб не робити завеликих відрахувань на транспорт.

Будівельний комплекс складається з таких основних блоків: виробництво будівельних матеріалів (галузь промисловості); власне будівництво; будівельне машинобудування; проектно-конструкторські та дослідні роботи в галузі будівництва. Частка будівельного комплексу в народному господарстві досить значна. В Україні питома вага в ВВП тільки будівництва становить 8%. Комплекс охоплює майже 10% усіх зайнятих в народному господарстві, з них 6% — в будівництві.

Будівельний комплекс тісно пов’язаний з іншими галузями народного господарства. Насамперед, за його участю створюється значна частина основних (виробничих й невиробничих) фондів. З іншого боку, комплекс є споживачем продукції багатьох галузей, тому його значення для народного господарства району і країни важко переоцінити.

Список використаної літератури

1. Бейдик О.О., Падун М. М., Географія для вступників до вищих навчальних закладів. — К.,1995.

2. Голиков А. П., Степаненко А. В., Вступ до соціальної географії. — К., 1997

3. Жердецький П. Ф. Економіка будівельного комплексу// Економіка України. 1995-№7.

4. Заставний Ф. Д. Географія України. — Львів 1994.

5. Розміщення продуктивних сил / за ред. Ковалевського В. В. — К.,2001.

6. Розміщення продуктивних сил України. / за ред. Качана Є. П. — К., 1997.

7. Розміщення продуктивних сил України: навч.-метод, посібник для самост. вивч. дис./ С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітюренко, Л.Б. Олійник. -К. 2000.

6 стр., 2845 слов

Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

... текстильной промышленности Украины // Економіст. - 2005. - № 8. - С.60-65. Заболоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України: ... України, територіальна організація атомної енергетики України, перспектива розвитку і розміщення атомної енергетики України. курсовая работа [36,0 K], добавлен 04.03.2004 Галузі у промисловості будівельних матеріалів. ... Хімічна промисловість - ... регулювання. реферат [ ...

8. Руденко В. П. Довідник з географії природно-ресурсного потенціалу України.-К., 1998.

9. Социально-экономическая география/ под ред. Шаблия О. И. -Львов, 1999.

10. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика . — К., 2001.