Реферат будівництво мостів

1.Геодезические,разбивочние іконтрольно – вимірювальні роботи за будівництві мостів

>Геодезические іразбивочние роботи з будівництві мостів штучних споруд виконують перед і під час їх спорудження, і навіть після завершення будівництва.

Перед будівництвом беруть у натурі траси, планову і висотну основу споруди. У цьому звертають уваги, щоб знаки геодезичної основи (створні знаки, репери, марки) поза зони будівельних робіт, складування і транспортування матеріалів, у місцях, не схильних до опадам і зсувів, розмивання і дії льодоходу, щоб забезпечувалася їх повна збереження й низовину.Приемка геодезичної основи оформляється актом у трьох примірниках (для проектної організації, замовника та будівельної організації).

У процесі будівництва, зазвичай, виконують такі геодезичні роботи: визначення довжини переходу, контрольні виміру неприступного відстані між осями устоїв лівого і правого берега; розбивку закріплення осей опор; розбивку закріплення осейрегуляционних споруд, підходів, конусів; установку додаткових реперів; додаткові топографічні зйомки не більше будівельного майданчика; розбивку тимчасових під’їздів, будинків, споруд побутового і виробничого призначення тощо.

У результаті будівництва систематично контролюють становище окремих частин споруди плані, вертикальної площини і за висотою (наприклад, підошви і обрізу фундаменту, тіла опори, ригеля,пролетних будівель тощо.).

Після закінчення будівельних робіт визначають фактичні розташування й розміри спорудження та величини відхилення їхню відмінність від проектних значень.

>Разбивочние і контрольні геодезичні роботи виконують звичайнимиприемами, прийнятих у геодезії

Вихідними для всіх геодезичних робіт на будівництві є проект споруди, і навіть такі матеріали, прийняті за актом від проектної організації та замовника:

1) План району пішохідного мосту знанесенними осями споруд;

2) Схема розташування описи знаків геодезичної основи;

3) Виписка з каталогу координат і висот геодезичної основи;

4) Знаки геодезичної основи – пункти, котрі закріплюють вісь мосту і траси і підходів щодо нього, висотні репери чи марки.

А роботи з розбивці осей мосту і опор розпочинаються з відновлення осі траси. Вихідними точками служать осьові знаки, встановлені під час розвідок і прив’язані допикетажу траси, і навіть репери з оцінками, пов’язані з подовжнім профілем дороги. Для труб, і навіть мостів і шляхопроводів довжиною до 50 м достатньо лиш мати один репер і двоє створних знака, для мостів довжиною від 50 до 300 м потрібно кожному березі за однимреперу і з два створних знака кожному березі, для мостів більшої довжини – дві репера і проінвестували щонайменше двох капітальних знаків кожному березі. Відмітки реперів повинні прагнути бути ув’язані. Помилка в нівелювання має перевищувати 10 мм незалежно від розмірів споруди. Точність виміру відстаней між опорами залежить від довжини спорудження та типу прольотів.

16 стр., 7987 слов

Основи роботи з текстовими документами

... Робота з фрагментами тексту 8.1 Виділення фрагментів тексту 8.2 Дії з фрагментом 9. Робота з ... Текстовий завжди знаходиться в одному з двох режимів – вставка або заміна. 2. Введення – це основний режим роботи ... списках перераховуються пункти, пов’язані з однією темою. У нумерованих списках перераховуються ... відступи, вирівнювання, інтервали, положення на сторінці. На панелі інструментів "Форматування" ...

При вимірі ліній розміреними стрічками і рулетками враховують поправки до довжини лінії на нахил і поправки на температуру.

>Разбивку осі труби на місцевості виконують, використовуючи пункти геодезичної основи. З допомогою теодоліта відновлюють вісь траси, і сталевий стрічкою вимірюють двічі відстань від найближчого пікету до подовжньої осі труби. У отриманої точці закладають дерев’яний стовп лише на рівні з землею у неї забивають по осі траси цвях, фіксуючий центр осі труби. Над ним встановлюють теодоліт й під заданим проектом кутом намічають подовжню вісь труби. Її закріплюють із боку двома стовпами, встановлюваними не ближче 3 м від межі котловану. Від подовжньої осі труби розбивають обрис котловану під тіло труби іоголовков й у характерних точках забивають прути. Визначають їх позначки і обчислюють відповідні глибини котловану. Під час будівництва труби перевіряють становище у плані за висотою фундаментів з урахуванням будівельного піднесення, тіло труби, заданого ухилу, оцінок лотка вхідного і вихідногооголовка виконують розбивкуподводящего іотводящего русел.

>Разбивку осей опор мосту на суходолі виробляютьприемами, аналогічними зазначеними для труб. Роботи починають із нанесення на місцевості подовжньої осі мосту, навіщо, використовуючи створні знаки, теодолітом намічають вісь, забиваючи точно за інструкцією через 20 м ряд кілочків. Знаючипикетажное значення осей кожної опори, безпосереднімпромером від найближчогопикетажного стовпчика встановлюють в натурі становище центрів всіх опор. До того ж проміри виконують щоразу від тієї самої вихідногопикетажного стовпчика, враховуючи поправки на температуру і нахил ліній. Над центрами опор, позначених стовпами, встановлюють теодоліт і, роблячи оберти трубу від осі траси на вказаний у проекті кут, визначають напрям осей опор. Їх закріплюють обабіч стовпами.

При розбивці осей опор мосту наводотоке для промірів відстаней через водотік у період вздовж осі переходу встановлюють легкийсвайний місток. На містку промірами відстаней від вихідних пунктів до осей опор знаходять підтримки та закріплюють цвяхами їх центри, після чого теодолітом пробивають подовжні осі опор і закріплюють їх у обносках чишпунтовихограждениях.

Там, коли безпосередні проміри утруднені, виконують розбивку осей опор методом тріангуляції, яким центри опор знаходять кутовими зарубками.

Виконуючи геодезичні іразбивочние роботи у процесі будівництва, котловани під фундаменти опор розбивають у проекті, але з запасом, необхідним устрою кріплень котловану, устрою опалубки тощо. При спорудженні фундаментів у відкритихкотлованах на місцевості, не покритою водою, розміришпунтових огороджень і окремих елементів фундаментів опор фіксують поза котловану і закріплюють колами. Осі опор і всі розміри граней фундаменту, ряди паль розмічають наобноске цвяхами чипропилами. По цвяхах начепили шнури чи сталеву дріт у двох напрямах. На перетині їх отримують центри паль, кути фундаментів. Крапки перетину з допомогою виска переносять на дно котловану і фіксують колами і за ними розмічають, наприклад, контури фундаменту.

6 стр., 2731 слов

Монтаж сборных элементов фундаментов и колонн

... фундаментов или опор. На этом этапе с помощью теодолита проверяют положение поперечных и продольных осей фундаментов в плане, а нивелиром отметки опорных поверхностей фундаментов дна стаканов. При подготовке колонны к монтажу ... применяют способ, при котором элементы фундаментов предварительно раскладывают на бровке котлована. 3. Порядок монтажа фундамента Монтаж начинают с установки маячных блоков ...

Коли фундамент забетонований, то якості робітника репера може бути стараннозанивелированная точка на обрізі фундаменту. Її відзначають олійною фарбою. Надалі висотну становище елементів опори визначають вимірами від цього точки з допомогою рулетки. З іншого боку, на обрізі фундаменту вдруге розбивають осі опор і намічають контурнадфундаментной частини. У процесі спорудження опори її геометричні форми перевіряють перенесенням осей і граней по схилу на обріз фундаменту чивизированием теодолітом з точок, закріплюють осі опори. Далі подовжню вісь опори і вісь мосту виносять на ригель опори потеодолиту. Наригеле розмічають фарбою осі балок, центриподферменних майданчиків, їх позначки.

При монтажі збірних конструкцій опор, блокиобмеряют, перевіряють відповідність їхньої розмірів проекту, становище заставних істроповочних частин 17-ї та монтажних отворів. Правильність проектного становища опор контролюють двома теодолітами.

Становище осей балокпролетних будівель чи мостових ферм закріплюють на поздовжніх вісях опор. Контролюють правильність установки елементівпролетного будівлі безпосередніми промірами, а принавесном монтажі, подовжньоїнадвижке готовихпролетних будівель – теодолітами інивелирами.

Після закінчення будівництва мосту перевіряють відповідність його розмірів проекту.Измеряют ширину проїзній частині, довжину мосту, позначки характерних точок на опорах, позначки по осі проїзній частині, в вузлах ферм. Розміри перетинів елементів опор.Пролетних будівель тощо.

2. Технологія будівництва фундаментів на місцевості, не покритою водою

>Котловани під фундаменти дрібного закладення допускається розробляти лише за наявностіутвержденного проекту, геологічних розрізів і передачею даних про рівнях грунтових,меженних і високих вод.

Ведення робіт дозволяється спеціальними проектів з детально розробленими конструкціями стінок і перекриттів прорізів, які гарантують повну безпеку руху і створення робочих.

Устаткування і розробити котлованів на місцевості, не покритою водою, вибирають з урахуванням виду грунту, умов його розробки та видалення, ж розмірів та способів кріплення котлованів і розміщення устаткування. При значних розмірах котлованів механізми можна розташовувати укотлованах. При вузькихкотлованах механізми можуть бути з його бровки.Грейфери застосовують важкі,одноканатние зі сталевими зубами, придатними і розробити злежалого грунту. При обмежених розмірах котловану у плані, і навіть під час зачистки дна котловану може застосовуватися ручний інструмент. Грунт з котловану у разі можна видаляти баддями з допомогою крана.

Під час розробки котлованів керуються умовами безпеки ведення робіт, зручності розробки та видалення грунту, спорудженнякладкт фундаменту. За виробництва робіт навколишній котлован грунт повинен зберігати стійкість. Це забезпечується пристроєм різних огороджень чи іншими заходами.

Розробка котлованів з вертикальними стінками без кріплень можлива лише грунтах природною вологості за відсутності грунтових і поверхневих вод при обмеження глибини: 1 м – в насипних піщаних ігравелистих грунтах; 1,25 м – всупесях; 1,5 м – всуглинках і глинах; 2 м – в особливо щільнихнескальних грунтах.

8 стр., 3777 слов

Строительство на многолетнемерзлых грунтах

... после их заглубления в грунт. Анализ опыта строительства фундаментов разных типов в условиях вечной мерзлоты показывает, что применение ... устройству котлованов и тщательному заполнению грунтом пазух между боковыми поверхностями котлована и фундамента. В случае ... грунты в основании фундаментов всех опор малых мостов должны использоваться по одному из принципов. В местах залегания вечномерзлых грунтов ...

Розробка котлованів з укосами в грунтах з природною вологістю виконується залежно від глибини й своєрідна грунту. При устрої котловану з укосами роботи спрощуються, але значно збільшується обсяг земляних робіт. У період дощів і весняної бездоріжжя створюється небезпека зсуву укосів, особливо у глинистих грунтах, та його крутизну доводиться доводити до природного укосу.Из–за цього роботи з копання котловану і зведенню фундаменту слід виконувати в максимально стислі терміни.

Розробку котлованів з закладними кріпленнями, зазвичай, застосовують при ширині котловану до запланованих 4 м, глибині трохи більше 5 метрів і значному припливі води. Для простогозакладного кріплення товщину дощок приймають рівної 4 див, для грунтів природною вологості і п’яти див для піщаних та механізмів підвищеної вологості. У пов’язаних грунтах природною вологості при глибині котловану до 3 м дошки можна порушувати з зазором через одну, при більшої глибині чиувлажненних і піщаних грунтах – без проміжків.

При устроїзакладного кріплення необхідно дотримуватися такі вимоги:

  • якщо грунти I і II категорій, а глибина котловану до 3,75 м, то стійки треба встановлювати не рідше як за 2 м, при більшої глибині не рідше як за 1,5 м, в грунтах ж III і IV категорій незалежно від глибини – не рідше як за2м;
  • відстані між розпірками за вертикаллю необхідно давати більше однієї м, а під розпірками в обов’язковому порядку встановлювати підтримуютьбобишки;
  • верхні дошки кріплень повинні бути щонайменше ніж 15 див над бровкою котловану попередження падіння інструмента, грудок землі тощо.

Послідовність робіт з влаштуваннюзакладного кріплення зводиться ось до чого. Принаймні розробки та видалення грунту дошки закладають за стійки, які періодично осаджують вниз,раскрепляя розпірками.

>Котловани вшпунтовом огорожі на місцевості, не покритою водою, влаштовують в нестійких і водоносних грунтах, встесненних умовах, поблизу діючих залізничних і автошляхів та інших споруд.

>Ограждения з дерев’яного шпунта застосовують при глибині занурення його 4-6 метрів і відсутність грунтах включень, що перешкоджають зануренню шпунта. Найкраща форма гребеня і паза шпунта – прямокутна.

>Шпунтини забивають у ґрунтсвайними молотами. Для прискорення забивання і поліпшення якостішпунтовой стінки шпунт згуртовують в пакунки з двох – трьохшпунтин.

Задля більшої правильного становищапогружаемихшпунтин через 2-3 м забиваютьмаячние палі з колод діаметром 18-24 див і прикріплюють до них горизонтальні сутички.

>Ограждения з металевого шпунта застосовують при глибині занурення у ґрунт більше шести м, соціальній та щільних глинистих ігравелистих грунтах.

>Шпунтовие огорожіраскрепляют горизонтальними поясами з контуру котловану і українською системою поперечних розпірок і кутовихподкосов з прокатного металу, інколи ж дерев’янний.

Якщо котловани під мостові опори влаштовують у зоні грунтових вод чиводооттоке, то необхідний водовідлив. Кількість води, проникаючої в котлован через дно ішпунтовие стінки, залежить від водонепроникності грунту, рівня грунтових вод і забезпечення якостішпунтового огорожі.

33 стр., 16374 слов

Земляные работы по устройству котлована

... технологического цикла и выполнении курсовых и дипломных проектов, нацеленных на качественную инженерную подготовку строительного производства. 1. Определение объёмов работ и распределение земляных ... грунта – в строку «резерв». Так как излишки грунта в области выемки целесообразно разрабатывать вместе с котлованом ... и рассредоточенный характер строительства, необходимость ведения работ в стеснённых ...

Застосовують також тимчасова зниження грунтових вод в котловані з допомогою глибинного водовідливуиглофильтрами.

Уосушенном грунті котлован, зазвичай, розробляють з кріпленням. Після устрою фундаментівводопонижающую установку прибирають, і грунтових вод знову підвищуються до свого звичайного рівня.

3. Пристрій пальових фундаментів

>Доставляемие на будівельний майданчик призматичні палі вкладають в штабелі правильними рядами, трохи більше чотирьох рядів за висотою, головами до копру. Максимальна висота штабелі вбирається у 2/3 його ширини і2м.

>Трубчатие палі вкладають до одного – два ярусу. Палі в штабеліопирают на прокладки шириною щонайменше15см і заввишки на2см більше висоти монтажній петлі, це забезпечує вільнустроповку палі та збереження петель.Прокладки мають поруч ізстроповочними петлями, що він відповідаєрасчетной схемою роботи палі на монтажні навантаження.

Перед установкою вкопровую стрілу палю оглядають і розмічають фарбою за довжиною через0,5-1м.

>Самоходние копри нарельсовом ходу переміщаються цього разу місце забивання черговий палі по попередньо покладеним на баласті іотрихтованним

>Звеньям рейкового шляху.Несамоходние копри рухають з допомогою копровий лебідки, канат від якоїзачаливают за нерухомий анкер; у своїй молот може бути опущений в нижнє становище (приблизно рівень нижньої рами копра).

Палі підтягують до копрі через відвідноїюлок,закрепленний на нижньої рамі копра.

Послідовність забивання палі повинна бути такою, коли він зводяться до мінімуму непродуктивні витрати часу на переміщення копра чи крана. Щоб уникнути сильного ущільнення грунту при велику кількість паль вони мають забивати спіраллю, починаючи з середини, і до краях чи застосуватисекционную послідовність, а пальових фундаментів, витягнутих у плані,- рядову.

Палі, зазвичай, занурюють до отриманнярасчетного відмови, тобто. до середнього розміру занурення палі від однієї удару в заставі. За заставу приймають групу послідовних ударів.Свая, не що даларасчетного відмови, повинна піддаватися контрольноїдобивке після «відпочинку».

Якість пальових робіт (оцінка їхньої несучою здібності) зазвичай контролюють динамічним навантаженням (контрольної проворної молотом).

У окремих випадках палі відчувають статичної навантаженням. При контролі динамічним навантаженням палі добивають після їх «відпочинку».

4. Монтаж збірних залізобетонних опор

При будівництві пальових опор важливою завданням є забезпечення точної забивання паль у плані і за вертикаллю, і навіть наступне об’єднанняомоноличиванием насадок зі палями.

Точність забивання паль забезпечується застосуванням подає дерев’яного чи сталевого інвентарного каркаса, що може бути використаний у ролі риштовання для робіт з монтажу насадок. Якщо спрямовує каркас не застосовується, то після забивання паль необхідно зібрати і