Основи роботи з текстовими документами

1. Текстові редактори. Призначення і класифікація

2. Робота з текстовим редактором

3. Робота з текстом

4. Інтерфейс текстового редактора MS Word

5. Відображення документа у вікні

6. Редагування і форматування тексту в MS word

7. Текст WordArt

8. Робота з фрагментами тексту

8.1 Виділення фрагментів тексту

8.2 Дії з фрагментом

9. Робота з таблицями

9.1 Вставка і формат форматування

9.2 Додавання та видалення меж

9.3 Додавання клітинки, рядка або стовпця

10. Робота з малюнками та діаграмами

11. Друк документа

Висновок

Список літератури

Введення

У процесі свого розвитку людське суспільство навчилося управляти різними видами енергії, і вступило в епоху інформації.

До середини XIX століття, коли домінуючими були процеси збору та Введення

1. Текстові редактори. Призначення і класифікація

2. Робота з текстовим редактором

3. Робота з текстом

4. Інтерфейс текстового редактора MS Word

5. Відображення документа у вікні

6. Редагування і в MS Word

7. Текст WordArt

8. Робота з фрагментами тексту

8.1 Виділення фрагментів тексту

8.2 Дії з фрагментом

9. Робота з таблицями

9.1 Вставка і формат форматування

9.2 Додавання та видалення меж

9.3 Додавання клітинки, рядка або стовпця

10. Робота з малюнками та діаграмами

11. Друк документа

Висновок

Список літератури

Введення

У свого розвитку людське суспільство навчилося управляти різними видами енергії, і вступило в епоху інформації.

До середини XIX століття, коли домінуючими були збору та накопичення інформації, засоби інформатизації представляли собою перо, каламар та папір, на зміну примітивним засобів інформатизації техніки кінця XIX століття прийшли механічні.

Лише через багато років запам’ятовування та передачі інформації були доповнені процесами обробки. Це зробило можливим поява у другій половині XX століття інформаційної техніки як ЕОМ, що поклала початок інформаційним технологіям.

7 стр., 3284 слов

Робота з таблицями у Word

... виділяється текст у сусідній комірці. Додавання і видалення комірок Для того щоб видалити рядки, стовпці чи комірки з таблиці, ... документ. Після того як таблиця буде створена, у кожну комірку вводяться дані. Для переходу до наступної комірки таблиці в введення інформації ... таблицю, необхідно зробити наступне: Помістити курсор у те місце документа, куди потрібно вставити . Виконати команду Таблиця Þ ...

MS багатьом зобов’язаний «Bravo» – текстовому процесору з оригінальним графічним інтерфейсом.

Перший випуск WORD для MS – DOS відбувся в кінці 1983 року, він був погано прийнятий ринком.

Однак версія випущена в 1985 році отримала широке розповсюдження.

для DOS був першим текстовим редактором, який був здатний відображати розмітку тексту в процесі редагування.

Перша версія WORD для , випущена в 1989 році, використовувала стандартні клавіатурні скорочення.

Наступні версії додавали можливості, що виходять за рамки простого тестового редактора.

1.

 • це прикладна програма, що дозволяє створювати текстові документи, переглядати, змінювати, роздруковувати, а також редагувати їх.

А також текстовий редактор дозволяє:

здійснювати перегляд вмісту документів на екрані

роздруковувати документ

змінювати формат документа

текстовий редактор представляє собою програмний продукт, що забезпечує користувача ПК засобами створення, обробки та зберігання документів рівній мірі складності.

Останнім часом текстові редактори витісняються текстовими , які дозволяють не тільки набирати «чистий», неформатований текст , а й оформляти його: довільно розміщувати на сторінці, виділяти шрифтами і так далі.

Класифікація:

1. – призначені для створення редагування нескладних текстів і текстів програм.

2. Редактори документів – призначені для з документами, структурно складаються із вкладених розділів, сторінок, абзаців і так далі.

3. Редактори наукових текстів – забезпечують підготовку та редагування наукових текстів, що містять велику кількість формул, графіків і т.д.

4. Видавничі системи – використовуються для підготовки великих складних документів (, альбоми , журнали й т.д.).

Текстовий завжди знаходиться в одному з двох режимів – вставка або заміна.

2.

Введення – це основний режим роботи текстового редактора, проводиться

за допомогою клавіатури.

Основні режими роботи текстових редакторів:

набір тексту

редагування тексту

контроль

пошук по контексту і заміна

з файлами

друк тексту

допомогу

Набирається на клавіатурі відображається у робочому столі редактора на екрані. Місце активного впливу на робоче поле відзначається курсором, переміщається по екрану.

Курсор – коротка, як правило, миготлива лінія, що показує позицію робочого поля, в яку буде поміщений введений або елемент тексту.

Редагування – це внесення змін до введений текст.

Редагування виконується при подачі користувачем команд текстового редактора.

Щоб видалити один або декілька , використовуються клавіші Del і Backspace.

Виділений фрагмент може бути:

рядковим

блоковим

лінійним.

Форматування – це здатність текстового виробляти оформлення документа.

Абзац – це фрагмент тексту, введення якого закінчився натисканням на клавішу введення Enter.

3.

При роботі з текстовим редактором на екрані є про його поточний стан – «Рядок стану».

5 стр., 2392 слов

Спільна робота з документами

... 2007, Документи Google Спільна робота з онлайновими документами в Google Документи Google Документи під час їх створення та опрацювання зберігаються ... діяльності полягає в доступі всіх учасників до загальних документів та в організації колективного спілкування віддалених один ... Інтернету), його програма Groove сповістить про це відображенням тексту повідомлення в правому нижньому куті екрану. Коли ...

Для будь-якого текстового редактора присутність на екрані » Меню команд» управління редактором. Меню може мати як текстову, так і піктографічну форму.

До операцій, виробленим над документом, відносяться:

1. створення нового документа

2. присвоєння документу унікального імені

3. набір всього тексту на клавіатурі

4. завантаження попередньо створеного документа в оперативну пам’ять

5. збереження документа

6. копіювання документа з оперативної пам’яті в зовнішню

7. видалення документа

8. видалення створеного або завантаженого документа з екрана

9. роздруківка документа – створення твердої (паперової) копії документа.

збереження – записує відредагований документ, що знаходиться в оперативній пам’яті, на диск для постійного зберігання.

У потужних текстових є можливість злиття документів.

Для виконання цієї процедури необхідно мати:

 • головний документ, що містить постійну інформацію;
 • документ-джерело для зберігання змінної інформації.

4.

MS WORD – це ефективний і потужний текстовий редактор, який надає всі засоби, необхідні для створення документів різних типів.

Інтерфейс Microsoft Word

Смуги прокручування розташовуються біля правої і внизу вікна Microsoft Word.

Рядком називається горизонтальна смуга, розташована нижче вікна документа. У ній відображаються відомості про виконувані операціях , положенні курсору й інша контекстна інформація.

Кнопки панелі інструментів «Стандартна» прискорюють виконання операцій створення, відкриття і збереження файлу, а також редагування документа.

Кнопки панелі форматування дозволяють виконати форматування символів і абзаців.

5.

дозволяє переглядати документ у вікні в декількох режимах. «Звичайний» режим встановлений за замовчуванням при відкритті вікна.

Режим «електронного документа» – оптимальний режим для перегляду електронних документів на екрані.

Режим розмітки – дозволяє побачити сторінку з малюнками, многоколонном текстом, виносками, і полями в тому вигляді, в якому вона буде надрукована.

Для одночасного перегляду двох частин одного документа – розділіть вікно на дві області. У кожній з областей вікна можна прокручувати документ незалежно від іншої області, можна використовувати різні масштаби і режими перегляду.

Щоб бачити всі відкриті документи одночасно, виберіть команду «Упорядкувати все»

6.

Під редагуванням розуміється внесення будь-яких змін до набраний текст.

Змінити колір тексту можна кількома способами:

Виділіть текст, який потрібно змінити. На вкладці головна в групі Шрифт натисніть кнопку Колір тексту і виберіть потрібний колір.

Для виконання більшості операцій з обробки тексту, редагований фрагмент слід попередньо виділити. Після виділення фрагмента операцію можна виконати наступним чином:

1. за допомогою команд ;

2. за допомогою команд контекстного меню;

3. за допомогою кнопок на панелі інструментів «Стандартна»;

4. використовуючи ліву кнопку миші;

5. використовуючи праву кнопку миші;

Для щоб скопіювати фрагмент тексту в іншу точку документа, необхідно:

18 стр., 8779 слов

Работа с документами

... реферат в отдельный документ. Размер реферата устанавливается пользователем и может варьироваться. При составлении рефератов необходимо соблюдать законы об авторском праве. Ответственность за точность реферата возлагается не на программу, а на ... импортированы в Word непосредственно из других программ и встроены в текст документа. В результате такой процедуры они становятся частью текстового файла ...

1. Виділити фрагмент тексту.

2. На вкладці «Головна» вибрати команду «Копіювати» або клацнути на командній кнопці «Копіювати». У результаті копія виділеного фрагменту буде поміщена в буфер обміну Windows.

3. Використовуючи клавіші переміщення курсору, курсор в ту точку документа, після якої повинен бути вставлений фрагмент, скопійований в буфер обміну на попередньому кроці.

4. На вкладці «Головна» вибрати команду «Вставити» або клацнути на командній кнопці «Вставити».

Для того щоб зберегти зміни, внесені до документа, потрібно клацнути на командній кнопці «Зберегти».

Під форматом друкованого тексту розуміється розташування рядків, розміри полів і сторінок.

Параметри формату встановлюються перед введенням тесту, і надалі витримується текстовим редактором.

Також є можливість змінювати формат тексту. Для цього потрібно нові параметри і вибрати команду «Переформатувати текст».

Форматування тексту полягає в зміні його зовнішнього вигляду, за рахунок зміни вирівнювання, використання різних шрифтів і їх накреслень.

При форматуванні символів можна задати наступні параметри:

гарнітуру,

накреслення,

розмір,

товщину,

колір,

анімацію,

інтервал,

ефекти – верхній і нижній індекс,

підкреслення,

закреслення.

Для форматування декількох абзаців або всього документа необхідно виділити їх і задати параметри форматування:

відступи,

вирівнювання,

інтервали,

положення на сторінці.

На панелі інструментів «Форматування» знаходяться кнопки, що забезпечують форматування символів та абзацу.

За активної кнопці можна визначити, яке вирівнювання задано для поточного абзацу.

Під маркованим або нумерованим списком розуміють послідовність рядків, в яких містяться дані одного типу. Списки полегшують і розуміння тексту.

Word дозволяє надати абзацам форму списку, де кожен абзац буде позначений певним маркером або номером.

У маркірованих списках перераховуються пункти, пов’язані з однією темою. У нумерованих списках перераховуються пункти, наступні один за одним в певному порядку.

Кожен пункт списку є окремим абзацом і має свій маркер або номер. У меню Правка вибрати команду Копіювати або натиснути, використовуючи праву кнопку миші.

7.

WordArt – художнє оформлення тексту.

Для того щоб перетворити звичайний текст в текст WordArt, треба:

1. Виділити текст, який треба перетворити в текст WordArt, наприклад, заголовок оголошення.

2. Клацнути на кнопці «Додати об’єкт WordArt» панелі інструментів «Малювання», або в меню «Вставка» вибрати команду » / Об’єкт WordArt».

3. У діалоговому вікні «Колекція WordArt» вибрати оформлення тексту і клацнути на кнопці ОК.

У діалоговому вікні «Зміна тексту WordArt» можна змінити (відредагувати) , вибрати шрифт і задати його характеристики (розмір і накреслення).

4. У результаті клацання на кнопці ОК виділений у документі текст буде перетворений в текст WordArt.

Кнопка «Форма WordArt» дозволяє вибрати форму тексту WordArt. Вид значків на кнопках, які з’являються в результаті клацання на кнопці «Форма WordArt», підказує, яку форму прийме текст WordArt в результаті ЗАП (REC) – індикатор режиму клацання на кнопці списку.

8.

8.1 Виділення фрагментів тексту

За допомогою миші: підведіть курсор до початку або кінця фрагмента, який ви хочете виділити. Натисніть ліву кнопку, і, не відпускаючи її, рухом миші розширюйте виділену область в потрібну сторону. Як тільки ви відпустите кнопку – розмір виділеного фрагмента буде зафіксований.

За допомогою клавіатури: курсор в потрібне місце, натисніть клавішу Shift і, утримуючи її, натисніть будь-які клавіші, пересувають курсор. Виділення буде поширюватися по тексту до того місця, куди переміститься курсор.

8.2 Дії з фрагментом

Видалити.

Натисніть клавішу Del, і виділений фрагмент зникне.

Перенести на нове місце.

Вкажіть на виділений фрагмент курсором миші та натисніть ліву кнопку. Не відпускаючи її, ведіть стрілку до потрібного місця вставки і там відпустіть кнопку миші – слідом за курсором весь фрагмент переміститься на нове місце.

Вирізати.

Натисніть Shift + Del, або Ctrl + X, або кнопку із зображенням ножиць або дайте команду «Головна / Вирізати». Частковий зникне з тексту, але при цьому переміститься в буфер, звідки його потім нескладно буде витягти.

Копіювати.

Натисніть Ctrl + Ins, або Ctrl + С, або кнопку копіювання на панелі інструментів, або дайте команду «Головна / Копіювати». Частковий залишиться на місці, а в буфер буде вміщено його копія.

Вставити.

Вміст кишені можна вставити в текст за допомогою кнопки вставки, клавіш Ctrl + Ins, або Ctrl + V, або команди «Правка / Вставити». Робити це можна багато разів, так як знаходиться в кишені текст зберігається так до тих пір, поки його місце не займе інший фрагмент.

9.

Для того щоб вставити в документ таблицю треба встановити курсор в те місце документа, де повинна бути таблиця, на вкладці «Головна» вибрати команду «Таблиця».

На екрані з’явиться діалогове вікно «Вставка таблиці», в полях якого треба задати кількість рядків і стовпців .Числа в поля Кількість стовпців і Кількість рядків можна ввести звичайним шляхом (клацнути в полі мишею і набрати значення на клавіатурі), або за допомогою кнопок «Збільшити» і «Зменшити».

Клацання на кнопці «Збільшити» збільшує значення поля на одиницю, на кнопці «Зменшити» – зменшує.

У результаті клацання на кнопці «ОК» в документ буде вставлена ​​таблиця зі стовпцями однакової ширини.

Під форматуванням розуміється процес зміни зовнішнього вигляду таблиці.

Форматування здійснюється шляхом:

 • зміни шрифту;
 • зміни способу вирівнювання вмісту комірок;
 • промальовування кордонів осередків;
 • зміни кольору заливки клітинок.

9.1 Вставка і формат форматування

У Microsoft Office Word 2007 відформатувати таблицю після її створення можна кількома способами. Застосування стилів таблиць дозволяє задати формат відразу для всієї таблиці, а також виконати попередній перегляд, щоб заздалегідь побачити, як буде виглядати таблиця до вибраного стилю форматування.

можна змінювати шляхом розбиття або об’єднання осередків, додавання і видалення стовпців і рядків, а також малювання. При роботі з великими таблицями можна задати відображення заголовка таблиці на кожній сторінці, на яких вона виводиться. Щоб виключити непередбачені розриви потоку даних в таблиці, можна вказати, в яких місцях повинні знаходитися розриви сторінки.

Використання стилів таблиці для форматування всієї таблиці

Після створення таблиці можна задати для неї формат за допомогою стилів таблиці. вказівник миші на одному з попередньо визначених стилів таблиці, можна переглянути, як буде виглядати ця таблиця в готовому вигляді.

1. Клацніть таблицю, для якої потрібно задати формат.

2. У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Конструктор.

3. У групі Стилі таблиць по черзі встановлюйте покажчик миші на стилях таблиці, поки не знайдете варіант.

9.2 Додавання та видалення меж

Щоб надати таблиці потрібний вигляд, можна додати або видалити кордону.

Додавання меж у таблицю

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Макет.

У групі Таблиця натисніть кнопку Виділити та виберіть команду Виділити таблицю.

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Конструктор.

У групі Стилі таблиць натисніть кнопку й виконайте одну з таких дій.

Виберіть один із вбудованих наборів кордонів.

У групі Межі та заливка натисніть кнопку Межі та виберіть потрібний варіант.

Видалення кордонів у всій таблиці

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Макет.

У групі Таблиця натисніть кнопку Виділити і виберіть команду таблиці.

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Конструктор.

У групі Стилі натисніть кнопку Межі й виберіть варіант без кордону.

Додавання кордонів до окремих осередків

На вкладці Основне у групі Абзац виберіть команду Приховати / Відобразити.

Виділіть потрібні клітинки разом із знаками закінчення осередки.

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Конструктор.

У групі Стилі таблиць натисніть кнопку Межі та виберіть потрібний тип межі.

Видалення кордонів у певних осередках

На вкладці Основне у групі Абзац виберіть команду Приховати / Відобразити.

Виділіть потрібні клітинки разом із знаками закінчення осередки.

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Конструктор.

У групі Стилі таблиць натисніть кнопку Межі й виберіть варіант Без кордонів.

9.3 Додавання клітинки, рядка або стовпця

Додавання клітинки

Клацніть клітинку справа або зверху від того місця, куди потрібно вставити новий осередок.

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Макет, а потім натисніть кнопку запуску діалогового вікна Рядки та стовпці.

Виберіть один з наступних параметрів.

Параметр

Дія

зі зсувом вправо

Вставка клітинки з переміщенням інших осередків рядка вправо.

зі зсувом униз

Вставка клітинки з переміщенням осередків даного стовпця на один рядок вниз.Остання осередок поміщається в новому рядку, доданої знизу в таблицю.

вставити цілий рядок

Вставлення рядка над виділеної осередком

вставити цілий стовпець

Вставка стовпця праворуч від виділеного вічка

Додавання рядка

Клацніть клітинку в рядку, над або під якою потрібно додати новий рядок.

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Макет.

Виконайте одну з таких дій.

Щоб додати рядок над виділеної осередком, у групі рядки та стовпці натисніть кнопку Вставити вище.

Щоб додати рядок під виділеної осередком, у групі рядки та стовпці натисніть кнопку Вставити нижче.

Додавання стовпця

Клацніть клітинку у стовпці, розташованому праворуч або ліворуч від того місця, куди потрібно вставити стовпець.

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Макет.

Виконайте одну з таких дій.

Щоб додати стовпець зліва від виділеного вічка, в групі рядки та стовпці натисніть кнопку Вставити зліва.

Щоб додати стовпець праворуч від виділеної клітинки, у групі рядки та стовпці натисніть кнопку Вставити справа.

Видалення клітинки, рядка або стовпця

Виконайте одну з таких дій.

Виділяється елемент

Дія

Осередок

Клацніть лівий край комірки.

Рядок

Клацніть зліва від рядка.

Стовпець

Клацніть верхню лінію сітки або верхню межу стовпця.

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Макет.

У групі Рядки та стовпці натисніть кнопку Видалити та виберіть команду Видалити комірки, Видалити рядки або Видалити стовпці.

Об’єднання і розбиття осередків

Об’єднання клітинок

Дві і більше клітинок, розташованих в одному рядку або в одному стовпці, можна об’єднати в одну. Наприклад, можна об’єднати декілька клітинок в одному рядку, щоб створити заголовок таблиці, загальний для декількох стовпців.

Щоб виділити комірки, які необхідно об’єднати, клацніть ліву кордон однієї з них і протягніть вказівник, утримуючи натиснутою кнопку миші, по потрібних клітинок.

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Макет, а потім у групі Злиття виберіть команду Об’єднати клітинки.

Розбиття осередків

Виділіть одну або кілька клітинок, які потрібно розбити.

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Макет, а потім у групі Злиття виберіть команду Розбити комірки.

Введіть число стовпців і рядків, на які слід розбити виділені комірки.

10.

Малюнки та його створення

Для того щоб вставити в документ картинку з колекції Microsoft, потрібно:

1. курсор в ту точку документа, в яку треба вставити картинку (зазвичай це окремий абзац).

2. Клацнути на кнопці «Додати картинку», яка знаходиться на панелі інструментів «Малювання», або в меню «Вставка» вибрати команду «Малюнок / Картинки».

3. У діалоговому вікні «Вставка картинки» клацнути на кнопці «Пошук».

4. Використовуючи кнопки прокручування вмісту вікна, знайти підходящу картинку і клацнути на ній лівою кнопкою миші. Обрана картинка буде вставлена ​​в документ.

5. Закрити вікно «Вставка картинки» (натиснути на командному рядку «Закрити вікно»).

Якщо малюнок, який треба вставити в документ, тобто в одній з папок комп’ютера, то, для того щоб вставити малюнок у документ, треба:

1. Встановити курсор в ту точку документа, в яку треба вставити малюнок.

2. Клацнути на командній кнопці «Додати малюнок» або в меню «Вставка» вибрати команду «Малюнок / З файлу.

3. У діалоговому вікні «Додавання малюнка» вибрати папку, в якій знаходиться потрібний малюнок, і потім вибрати малюнок.

Вид діалогового вікна «Додавання малюнка» визначається режимом представлення вмісту папки.

Якщо встановлено режим відображення ескізів або перегляду графічних файлів, то користувач бачить вміст графічних файлів, що полегшує процес пошуку потрібного малюнка.

В інших режимах у вікні «Додавання малюнка» відображаються тільки імена файлів. Режим відображення вмісту папки задається шляхом вибору команди у списку «Уявлення».

4. Клацнути на кнопці «Вставити».

Групування

Для того щоб об’єднати кілька об’єктів малюнка в групу, треба виділити ці об’єкти і в меню «Дія» вибрати команду «Групувати».

Для того щоб виділити декілька об’єктів, потрібно клацнути на кнопці «Вибір об’єктів» (на панелі Малювання) і за допомогою миші обвести рамкою об’єкти малюнка, які потрібно згрупувати.

Якщо потрібно змінити властивості окремого елемента об’єкта, який згрупований з інших об’єктів, то цей об’єкт потрібно розгрупувати: виділити і в меню «Дія» вибрати команду «Розгрупувати».

Діаграми

Щоб вставити в документ діаграму (гістограму або графік), треба виділити таблицю, включаючи назви та підписи даних, і в меню «Вставка» вибрати команду «Малюнок / Діаграма». Word побудує діаграму і вставить її в документ відразу після таблиці.

Існує три види діаграм:

1. Звичайна,

2. З накопиченням,

3. Нормована.

На звичайній діаграмі відображається значення рядів даних без будь-якої попередньої обробки.

На діаграмі з накопиченням значення кожного наступного ряду відкладається від значення попереднього ряду.

На нормованої діаграмі відображається внесок кожної категорії в загальну суму.

11.

Тести, створювані текстовим редактором, в кінцевому підсумку роздруковуються на папері. Для цього передбачений режим «Друк».

Комп’ютер повинен бути оснащений , і бути налаштований на роботу саме з цим принтером.

При підготовці документа до друку зазвичай використовують команди:

«Попередній перегляд»,

«Параметри сторінки»,

«Друк» з меню «Файл».

Команда «Параметри сторінки» з меню «Файл» дозволяє задати розмір аркуша, на якому буде надрукований документ, розміри полів, розташування тексту на аркуші і т.д.

Щоб переглянути на екрані, як виглядатиме документ після друку, необхідно вибрати команду «Попередній перегляд» в меню «Файл» або натиснути кнопку «Попередній перегляд» на панелі інструментів «Стандартна».

Документ можна надрукувати кількома способами:

1. виберіть команду «Друк» в меню «Файл» і задайте установки для друку у вікні діалогу «Друк», тобто задайте, на якому принтері друкуватиметься документ, кількість копій і т.д.;

2. натисніть кнопку «Друк» на панелі інструментів «Стандартна». Буде роздрукована одна копія всього документа у відповідності з установками, зробленими по замовчуванню, без відображення на екрані вікна діалогу;

3. у вікні діалогу «Попередній перегляд» натисніть кнопку «Друк» або виберіть команду «Друк» в меню «Файл».

Друк документів виконується у фоновому режимі.

Висновок

Для роботи з різноманітними текстовими документами існують прикладні програми, які називаються текстовими редакторами.

Існує безліч різноманітних текстових редакторів – від до потужних видавничих.

Текстовий редактор представляє широкі можливості для роботи з текстом, фрагментами тексту. А також для редагування та форматування тексту. Текстовий редактор дозволяє також працювати з таблицями, графіками та діаграмами.

Текстові редактори можуть використовувати різні і дозволяють керувати розміром символів.

MS WORD є найбільш популярним з використовуваних в даний момент текстових редакторів, що зробило його формат документа стандартним.

Формат документа різних версій WORD змінюється, відмінності бувають досить тонкими.

З усього вищесказаного ми можемо зробити висновок, що , дуже зручна комп’ютерна програма, що дозволяє робити над текстом численні операції.

каламар та папір, на зміну примітивним засобів інформатизації техніки кінця XIX століття прийшли механічні.

Лише через багато років інформаційні процеси запам’ятовування та передачі інформації були доповнені процесами обробки. Це зробило можливим поява у другій половині XX століття інформаційної техніки як ЕОМ, що поклала початок інформаційним технологіям.

MS WORD багатьом зобов’язаний «Bravo» – текстовому процесору з оригінальним графічним інтерфейсом.

Перший випуск WORD для MS – DOS відбувся в кінці 1983 року, він був погано прийнятий ринком.

Однак версія випущена в 1985 році отримала широке розповсюдження.

WORD для DOS був першим текстовим редактором, який був здатний відображати розмітку тексту в процесі редагування.

Перша версія WORD для WINDOWS, випущена в 1989 році, використовувала стандартні клавіатурні скорочення.

Наступні версії додавали можливості, що виходять за рамки простого тестового редактора.

1. Текстові редактори. Призначення і класифікація

Текстовий редактор – це прикладна програма, що дозволяє створювати текстові документи, переглядати, змінювати, роздруковувати, а також редагувати їх.

А також текстовий редактор дозволяє:

здійснювати перегляд вмісту документів на екрані

роздруковувати документ

змінювати формат документа

Сучасний текстовий редактор представляє собою програмний продукт, що забезпечує користувача ПК засобами створення, обробки та зберігання документів рівній мірі складності.

Останнім часом текстові редактори витісняються текстовими процесорами, які дозволяють не тільки набирати «чистий», неформатований текст, а й оформляти його: довільно розміщувати на сторінці, виділяти шрифтами і так далі.

Класифікація:

1. Редактори текстів – призначені для створення редагування нескладних текстів і текстів програм.

2. Редактори документів – призначені для роботи з документами, структурно складаються із вкладених розділів, сторінок, абзаців і так далі.

3. Редактори наукових текстів – забезпечують підготовку та редагування наукових текстів, що містять велику кількість математичних формул, графіків і т.д.

4. Видавничі системи – використовуються для підготовки великих складних документів (книги, альбоми, журнали й т.д.).

Текстовий процесор завжди знаходиться в одному з двох режимів – вставка або заміна.

2. Робота з текстовим редактором

Введення – це основний режим роботи текстового редактора, проводиться

за допомогою клавіатури.

Основні режими роботи текстових редакторів:

набір тексту

редагування тексту

орфографічний контроль

пошук по контексту і заміна

робота з файлами

друк тексту

допомогу

Набирається на клавіатурі текст відображається у робочому столі редактора на екрані. Місце активного впливу на робоче поле відзначається курсором, переміщається по екрану.

Курсор – коротка, як правило, миготлива лінія, що показує позицію робочого поля, в яку буде поміщений введений знак або елемент тексту.

Редагування – це внесення змін до введений текст.

Редагування виконується при подачі користувачем команд текстового редактора.

Щоб видалити один або декілька символів, використовуються клавіші Del і Backspace.

Виділений фрагмент може бути:

рядковим

блоковим

лінійним.

Форматування – це здатність текстового процесора виробляти оформлення документа.

Абзац – це фрагмент тексту, процес введення якого закінчився натисканням на клавішу введення Enter.

3. Робота з текстом

При роботі з текстовим редактором на екрані є інформація про його поточний стан – «Рядок стану».

Для будь-якого текстового редактора характерна присутність на екрані «Меню команд» управління редактором. Меню може мати як текстову, так і піктографічну форму.

До операцій, виробленим над документом, відносяться:

1. створення нового документа

2. присвоєння документу унікального імені

3. набір всього тексту на клавіатурі

4. завантаження попередньо створеного документа в оперативну пам’ять

5. збереження документа

6. копіювання документа з оперативної пам’яті в зовнішню

7. видалення документа

8. видалення створеного або завантаженого документа з екрана

9. роздруківка документа – створення твердої (паперової) копії документа.

Операція збереження – записує відредагований документ, що знаходиться в оперативній пам’яті, на диск для постійного зберігання.

У потужних текстових процесорах є можливість злиття документів.

Для виконання цієї процедури необхідно мати:

 • головний документ, що містить постійну інформацію;
 • документ-джерело для зберігання змінної інформації.

4. Інтерфейс текстового редактора MS Word

MS WORD – це ефективний і потужний текстовий редактор, який надає всі засоби, необхідні для створення документів різних типів.

Інтерфейс Microsoft Word

Смуги прокручування розташовуються біля правої межі і внизу вікна Microsoft Word.

Рядком стану називається горизонтальна смуга, розташована нижче вікна документа. У ній відображаються відомості про виконувані операціях, положенні курсору й інша контекстна інформація.

Кнопки панелі інструментів «Стандартна» прискорюють виконання операцій створення, відкриття і збереження файлу, а також редагування документа.

Кнопки панелі форматування дозволяють виконати форматування символів і абзаців.

5. Відображення документа у вікні

Word дозволяє переглядати документ у вікні в декількох режимах. «Звичайний» режим встановлений за замовчуванням при відкритті вікна.

Режим «електронного документа» – оптимальний режим для перегляду електронних документів на екрані.

Режим розмітки – дозволяє побачити сторінку з малюнками, многоколонном текстом, виносками, колонтитулами і полями в тому вигляді, в якому вона буде надрукована.

Для одночасного перегляду двох частин одного документа – розділіть вікно на дві області. У кожній з областей вікна можна прокручувати документ незалежно від іншої області, можна використовувати різні масштаби і режими перегляду.

Щоб бачити всі відкриті документи одночасно, виберіть команду «Упорядкувати все»

6. Редагування і форматування тексту в MS Word

Під редагуванням розуміється внесення будь-яких змін до набраний текст.

Змінити колір тексту можна кількома способами:

Виділіть текст, який потрібно змінити. На вкладці головна в групі Шрифт натисніть кнопку Колір тексту і виберіть потрібний колір.

Для виконання більшості операцій з обробки тексту, редагований фрагмент слід попередньо виділити. Після виділення фрагмента операцію можна виконати наступним чином:

1. за допомогою команд меню;

2. за допомогою команд контекстного меню;

3. за допомогою кнопок на панелі інструментів «Стандартна»;

4. використовуючи ліву кнопку миші;

5. використовуючи праву кнопку миші;

Для того щоб скопіювати фрагмент тексту в іншу точку документа, необхідно:

1. Виділити фрагмент тексту.

2. На вкладці «Головна» вибрати команду «Копіювати» або клацнути на командній кнопці «Копіювати». У результаті копія виділеного фрагменту буде поміщена в буфер обміну Windows.

3. Використовуючи клавіші переміщення курсору, встановити курсор в ту точку документа, після якої повинен бути вставлений фрагмент, скопійований в буфер обміну на попередньому кроці.

4. На вкладці «Головна» вибрати команду «Вставити» або клацнути на командній кнопці «Вставити».

Для того щоб зберегти зміни, внесені до документа, потрібно клацнути на командній кнопці «Зберегти».

Під форматом друкованого тексту розуміється розташування рядків, розміри полів і сторінок.

Параметри формату встановлюються перед введенням тесту, і надалі автоматично витримується текстовим редактором.

Також є можливість змінювати формат тексту. Для цього потрібно встановити нові параметри і вибрати команду «Переформатувати текст».

Форматування тексту полягає в зміні його зовнішнього вигляду, за рахунок зміни вирівнювання, використання різних шрифтів і їх накреслень.

При форматуванні символів можна задати наступні параметри:

гарнітуру,

накреслення,

розмір,

товщину,

колір,

анімацію,

інтервал,

ефекти – верхній і нижній індекс,

підкреслення,

закреслення.

Для форматування декількох абзаців або всього документа необхідно виділити їх і задати параметри форматування:

відступи,

вирівнювання,

інтервали,

положення на сторінці.

На панелі інструментів «Форматування» знаходяться кнопки, що забезпечують форматування символів та абзацу.

За активної кнопці можна визначити, яке вирівнювання задано для поточного абзацу.

Під маркованим або нумерованим списком розуміють послідовність рядків, в яких містяться дані одного типу. Списки полегшують читання і розуміння тексту.

Word дозволяє надати абзацам форму списку, де кожен абзац буде позначений певним маркером або номером.

У маркірованих списках перераховуються пункти, пов’язані з однією темою. У нумерованих списках перераховуються пункти, наступні один за одним в певному порядку.

Кожен пункт списку є окремим абзацом і має свій маркер або номер. У меню Правка вибрати команду Копіювати або натиснути, використовуючи праву кнопку миші.

7. Текст WordArt

WordArt – художнє оформлення тексту.

Для того щоб перетворити звичайний текст в текст WordArt, треба:

1. Виділити текст, який треба перетворити в текст WordArt, наприклад, заголовок оголошення.

2. Клацнути на кнопці «Додати об’єкт WordArt» панелі інструментів «Малювання», або в меню «Вставка» вибрати команду «Малюнок / Об’єкт WordArt».

3. У діалоговому вікні «Колекція WordArt» вибрати стиль оформлення тексту і клацнути на кнопці ОК.

У діалоговому вікні «Зміна тексту WordArt» можна змінити (відредагувати) текст, вибрати шрифт і задати його характеристики (розмір і накреслення).

4. У результаті клацання на кнопці ОК виділений у документі текст буде перетворений в текст WordArt.

Кнопка «Форма WordArt» дозволяє вибрати форму тексту WordArt. Вид значків на кнопках, які з’являються в результаті клацання на кнопці «Форма WordArt», підказує, яку форму прийме текст WordArt в результаті ЗАП (REC) – індикатор режиму клацання на відповідній кнопці списку.

8. Робота з фрагментами тексту

8.1 Виділення фрагментів тексту

За допомогою миші: підведіть курсор до початку або кінця фрагмента, який ви хочете виділити. Натисніть ліву кнопку, і, не відпускаючи її, рухом миші розширюйте виділену область в потрібну сторону. Як тільки ви відпустите кнопку – розмір виділеного фрагмента буде зафіксований.

За допомогою клавіатури: встановивши курсор в потрібне місце, натисніть клавішу Shift і, утримуючи її, натисніть будь-які клавіші, пересувають курсор. Виділення буде поширюватися по тексту до того місця, куди переміститься курсор.

8.2 Дії з фрагментом

Видалити.

Натисніть клавішу Del, і виділений фрагмент зникне.

Перенести на нове місце.

Вкажіть на виділений фрагмент курсором миші та натисніть ліву кнопку. Не відпускаючи її, ведіть стрілку до потрібного місця вставки і там відпустіть кнопку миші – слідом за курсором весь фрагмент переміститься на нове місце.

Вирізати.

Натисніть Shift + Del, або Ctrl + X, або кнопку із зображенням ножиць або дайте команду «Головна / Вирізати». Частковий зникне з тексту, але при цьому переміститься в буфер, звідки його потім нескладно буде витягти.

Копіювати.

Натисніть Ctrl + Ins, або Ctrl + С, або кнопку копіювання на панелі інструментів, або дайте команду «Головна / Копіювати». Частковий залишиться на місці, а в буфер буде вміщено його копія.

Вставити.

Вміст кишені можна вставити в текст за допомогою кнопки вставки, клавіш Ctrl + Ins, або Ctrl + V, або команди «Правка / Вставити». Робити це можна багато разів, так як знаходиться в кишені текст зберігається так до тих пір, поки його місце не займе інший фрагмент.

9. Робота з таблицями

Для того щоб вставити в документ таблицю треба встановити курсор в те місце документа, де повинна бути таблиця, на вкладці «Головна» вибрати команду «Таблиця».

На екрані з’явиться діалогове вікно «Вставка таблиці», в полях якого треба задати кількість рядків і стовпців таблиці. Числа в поля Кількість стовпців і Кількість рядків можна ввести звичайним шляхом (клацнути в полі мишею і набрати значення на клавіатурі), або за допомогою кнопок «Збільшити» і «Зменшити».

Клацання на кнопці «Збільшити» збільшує значення поля на одиницю, на кнопці «Зменшити» – зменшує.

У результаті клацання на кнопці «ОК» в документ буде вставлена ​​таблиця зі стовпцями однакової ширини.

Під форматуванням таблиці розуміється процес зміни зовнішнього вигляду таблиці.

Форматування здійснюється шляхом:

 • зміни шрифту;
 • зміни способу вирівнювання вмісту комірок;
 • промальовування кордонів осередків;
 • зміни кольору заливки клітинок.

9.1 Вставка і формат форматування

У Microsoft Office Word 2007 відформатувати таблицю після її створення можна кількома способами. Застосування стилів таблиць дозволяє задати формат відразу для всієї таблиці, а також виконати попередній перегляд, щоб заздалегідь побачити, як буде виглядати таблиця до вибраного стилю форматування.

Таблиці можна змінювати шляхом розбиття або об’єднання осередків, додавання і видалення стовпців і рядків, а також малювання. При роботі з великими таблицями можна задати відображення заголовка таблиці на кожній сторінці, на яких вона виводиться. Щоб виключити непередбачені розриви потоку даних в таблиці, можна вказати, в яких місцях повинні знаходитися розриви сторінки.

Використання стилів таблиці для форматування всієї таблиці

Після створення таблиці можна задати для неї формат за допомогою стилів таблиці. Встановивши вказівник миші на одному з попередньо визначених стилів таблиці, можна переглянути, як буде виглядати ця таблиця в готовому вигляді.

1. Клацніть таблицю, для якої потрібно задати формат.

2. У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Конструктор.

3. У групі Стилі таблиць по черзі встановлюйте покажчик миші на стилях таблиці, поки не знайдете відповідний варіант.

9.2 Додавання та видалення меж

Щоб надати таблиці потрібний вигляд, можна додати або видалити кордону.

Додавання меж у таблицю

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Макет.

У групі Таблиця натисніть кнопку Виділити та виберіть команду Виділити таблицю.

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Конструктор.

У групі Стилі таблиць натисніть кнопку Межі й виконайте одну з таких дій.

Виберіть один із вбудованих наборів кордонів.

У групі Межі та заливка натисніть кнопку Межі та виберіть потрібний варіант.

Видалення кордонів у всій таблиці

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Макет.

У групі Таблиця натисніть кнопку Виділити і виберіть команду Вибір таблиці.

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Конструктор.

У групі Стилі натисніть кнопку Межі й виберіть варіант без кордону.

Додавання кордонів до окремих осередків

На вкладці Основне у групі Абзац виберіть команду Приховати / Відобразити.

Виділіть потрібні клітинки разом із знаками закінчення осередки.

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Конструктор.

У групі Стилі таблиць натисніть кнопку Межі та виберіть потрібний тип межі.

Видалення кордонів у певних осередках

На вкладці Основне у групі Абзац виберіть команду Приховати / Відобразити.

Виділіть потрібні клітинки разом із знаками закінчення осередки.

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Конструктор.

У групі Стилі таблиць натисніть кнопку Межі й виберіть варіант Без кордонів.

9.3 Додавання клітинки, рядка або стовпця

Додавання клітинки

Клацніть клітинку справа або зверху від того місця, куди потрібно вставити новий осередок.

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Макет, а потім натисніть кнопку запуску діалогового вікна Рядки та стовпці.

Виберіть один з наступних параметрів.

Параметр

Дія

зі зсувом вправо

Вставка клітинки з переміщенням інших осередків рядка вправо.

зі зсувом униз

Вставка клітинки з переміщенням осередків даного стовпця на один рядок вниз. Остання осередок поміщається в новому рядку, доданої знизу в таблицю.

вставити цілий рядок

Вставлення рядка над виділеної осередком

вставити цілий стовпець

Вставка стовпця праворуч від виділеного вічка

Додавання рядка

Клацніть клітинку в рядку, над або під якою потрібно додати новий рядок.

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Макет.

Виконайте одну з таких дій.

Щоб додати рядок над виділеної осередком, у групі рядки та стовпці натисніть кнопку Вставити вище.

Щоб додати рядок під виділеної осередком, у групі рядки та стовпці натисніть кнопку Вставити нижче.

Додавання стовпця

Клацніть клітинку у стовпці, розташованому праворуч або ліворуч від того місця, куди потрібно вставити стовпець.

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Макет.

Виконайте одну з таких дій.

Щоб додати стовпець зліва від виділеного вічка, в групі рядки та стовпці натисніть кнопку Вставити зліва.

Щоб додати стовпець праворуч від виділеної клітинки, у групі рядки та стовпці натисніть кнопку Вставити справа.

Видалення клітинки, рядка або стовпця

Виконайте одну з таких дій.

Виділяється елемент

Дія

Осередок

Клацніть лівий край комірки.

Рядок

Клацніть зліва від рядка.

Стовпець

Клацніть верхню лінію сітки або верхню межу стовпця.

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Макет.

У групі Рядки та стовпці натисніть кнопку Видалити та виберіть команду Видалити комірки, Видалити рядки або Видалити стовпці.

Об’єднання і розбиття осередків

Об’єднання клітинок

Дві і більше клітинок, розташованих в одному рядку або в одному стовпці, можна об’єднати в одну. Наприклад, можна об’єднати декілька клітинок в одному рядку, щоб створити заголовок таблиці, загальний для декількох стовпців.

Щоб виділити комірки, які необхідно об’єднати, клацніть ліву кордон однієї з них і протягніть вказівник, утримуючи натиснутою кнопку миші, по потрібних клітинок.

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Макет, а потім у групі Злиття виберіть команду Об’єднати клітинки.

Розбиття осередків

Виділіть одну або кілька клітинок, які потрібно розбити.

У групі Засоби таблиці клацніть вкладку Макет, а потім у групі Злиття виберіть команду Розбити комірки.

Введіть число стовпців і рядків, на які слід розбити виділені комірки.

10. Робота з малюнками та діаграмами

Малюнки та його створення

Для того щоб вставити в документ картинку з колекції Microsoft, потрібно:

1. Встановити курсор в ту точку документа, в яку треба вставити картинку (зазвичай це окремий абзац).

2. Клацнути на кнопці «Додати картинку», яка знаходиться на панелі інструментів «Малювання», або в меню «Вставка» вибрати команду «Малюнок / Картинки».

3. У діалоговому вікні «Вставка картинки» клацнути на кнопці «Пошук».

4. Використовуючи кнопки прокручування вмісту вікна, знайти підходящу картинку і клацнути на ній лівою кнопкою миші. Обрана картинка буде вставлена ​​в документ.

5. Закрити вікно «Вставка картинки» (натиснути на командному рядку «Закрити вікно»).

Якщо малюнок, який треба вставити в документ, тобто в одній з папок комп’ютера, то, для того щоб вставити малюнок у документ, треба:

1. Встановити курсор в ту точку документа, в яку треба вставити малюнок.

2. Клацнути на командній кнопці «Додати малюнок» або в меню «Вставка» вибрати команду «Малюнок / З файлу.

3. У діалоговому вікні «Додавання малюнка» вибрати папку, в якій знаходиться потрібний малюнок, і потім вибрати малюнок.

Вид діалогового вікна «Додавання малюнка» визначається режимом представлення вмісту папки.

Якщо встановлено режим відображення ескізів або перегляду графічних файлів, то користувач бачить вміст графічних файлів, що полегшує процес пошуку потрібного малюнка.

В інших режимах у вікні «Додавання малюнка» відображаються тільки імена файлів. Режим відображення вмісту папки задається шляхом вибору відповідної команди у списку «Уявлення».

4. Клацнути на кнопці «Вставити».

Групування

Для того щоб об’єднати кілька об’єктів малюнка в групу, треба виділити ці об’єкти і в меню «Дія» вибрати команду «Групувати».

Для того щоб виділити декілька об’єктів, потрібно клацнути на кнопці «Вибір об’єктів» (на панелі Малювання) і за допомогою миші обвести рамкою об’єкти малюнка, які потрібно згрупувати.

Якщо потрібно змінити властивості окремого елемента об’єкта, який згрупований з інших об’єктів, то цей об’єкт потрібно розгрупувати: виділити і в меню «Дія» вибрати команду «Розгрупувати».

Діаграми

Щоб вставити в документ діаграму (гістограму або графік), треба виділити таблицю, включаючи назви та підписи даних, і в меню «Вставка» вибрати команду «Малюнок / Діаграма». Word побудує діаграму і вставить її в документ відразу після таблиці.

Існує три види діаграм:

1. Звичайна,

2. З накопиченням,

3. Нормована.

На звичайній діаграмі відображається значення рядів даних без будь-якої попередньої обробки.

На діаграмі з накопиченням значення кожного наступного ряду відкладається від значення попереднього ряду.

На нормованої діаграмі відображається внесок кожної категорії в загальну суму.

11. Друк документа

Тести, створювані текстовим редактором, в кінцевому підсумку роздруковуються на папері. Для цього передбачений режим «Друк».

Комп’ютер повинен бути оснащений принтером, і бути налаштований на роботу саме з цим принтером.

При підготовці документа до друку зазвичай використовують команди:

«Попередній перегляд»,

«Параметри сторінки»,

«Друк» з меню «Файл».

Команда «Параметри сторінки» з меню «Файл» дозволяє задати розмір аркуша, на якому буде надрукований документ, розміри полів, розташування тексту на аркуші і т.д.

Щоб переглянути на екрані, як виглядатиме документ після друку, необхідно вибрати команду «Попередній перегляд» в меню «Файл» або натиснути кнопку «Попередній перегляд» на панелі інструментів «Стандартна».

Документ можна надрукувати кількома способами:

1. виберіть команду «Друк» в меню «Файл» і задайте установки для друку у вікні діалогу «Друк», тобто задайте, на якому принтері друкуватиметься документ, кількість копій і т.д.;

2. натисніть кнопку «Друк» на панелі інструментів «Стандартна». Буде роздрукована одна копія всього документа у відповідності з установками, зробленими по замовчуванню, без відображення на екрані вікна діалогу;

3. у вікні діалогу «Попередній перегляд» натисніть кнопку «Друк» або виберіть команду «Друк» в меню «Файл».

Друк документів виконується у фоновому режимі.

Висновок

Для роботи з різноманітними текстовими документами існують прикладні програми, які називаються текстовими редакторами.

Існує безліч різноманітних текстових редакторів – від найпростіших до потужних видавничих.

Текстовий редактор представляє широкі можливості для роботи з текстом, фрагментами тексту. А також для редагування та форматування тексту. Текстовий редактор дозволяє також працювати з таблицями, графіками та діаграмами.

Текстові редактори можуть використовувати різні шрифти і дозволяють керувати розміром символів.

MS WORD є найбільш популярним з використовуваних в даний момент текстових редакторів, що зробило його формат документа стандартним.

Формат документа різних версій WORD змінюється, відмінності бувають досить тонкими.

З усього вищесказаного ми можемо зробити висновок, що текстовий редактор WORD, дуже зручна комп’ютерна програма, що дозволяє робити над текстом численні операції.