Вогнегасники: пінні, газові, порошкові

Вогнегасники: пінні, газові, порошкові.

Зміст

Вступ

1 Вогнегасники пінні – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4

2. Вогнегасники газові – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 9

3. Вогнегасники порошкові – – – – – – – – – – – – – – – – – – 10

Використані джерела

Вступ

Основні типи вогнегасників

Призначення і класифікація вогнегасників

Вогнегасники – технічні пристрої, призначені для гасіння пожеж в

початковій стадії їх виникнення.

Вогнегасники класифікуються по виду гасячої речовини , що

використовується, об’єму корпусу і способу подачі вогнегасячого складу.

По виду вогнегасячогої речовини:

 • пінні;
 • газові;

порошкові

комбіновані.

За об’ємом корпуса:

 • ручні малолітражні з об’ємом корпусу до 5 л;
 • промислові ручні з об’ємом корпусу від 5 до 10 л;
 • стаціонарні і пересувні з об’ємом корпусу понад 10 л.

За способом подачі вогнегасячого складу:

під тиском газів, що утворюються в результаті хімічної реакції

компонентів заряду;

під тиском газів, що подаються із спеціального балончика, розміщеного в

корпусі вогнегасника;

 • під тиском газів, закачанних в корпус вогнегасника;
 • під власним тиском вогнегасячого засобу.

По виду пускових пристроїв:

 • з вентильним затвором;
 • із замочно-пусковим пристроєм пістолетного типу;
 • з пуском від постійного джерела тиску.

Цією класифікацією не вичерпуються всі показники численної групи

вогнегасників. Постійне вдосконалення конструкції, підвищення таких

показників як надійність, технологічність, уніфікація і ін. веде до

створення нових, досконаліших вогнегасників.

Вогнегасники маркіруються буквами, що характеризують вид вогнегасника, і

цифрами, що позначають його місткість.

Вогнегасники пінні

Призначені для гасіння пожеж вогнегасною піною: хімічній (вогнегасники

ОХП) йди повітряно-механічній (вогнегасник ОВП).

Хімічну піну одержують з водних розчинів кислот і лугів,

повітряно-механічну утворюють з водних розчинів і піноутворювачів

потоками робочого газу: повітря, азоту йди вуглекислого газу. Хімічна

піна складається з 80 % вуглекислого газу, 19,7 % води і 0,3 %

піноутворюючої речовини, повітряно-механічна приблизно з 90 % повітря,

3 стр., 1107 слов

Реферат тиск газів і рідин закон паскаля

... нижні верстви. Віз душний шар, прилеглий безпосередньо до Землі, стиснутий і відповідно до Закону Паскаля передає продуковане нею тиск на усіх напрямах. Внаслідок цього земна поверхню й тіла, знаходячи ... кафе і температура газу залишаються незмінними. 1- Тиск, продуковане на рідина чи газ, пере дається без зміни у кожну точку обсягу рідини чи газа.(закон Паскаля). За підсумками закону Паскаля легко ...

9,8 % води і 0,2 % піноутворювача.

Пінні вогнегасники застосовують для гасіння піною загорянь майже всіх

твердих речовин, що починаються, а також горючих і деяких легкозаймистих

рідин на площі не більше 1 м2. Гасити піною електричні установки, що

зажевріли, і електромережі, що знаходяться під напругою, не можна,

оскільки вона є провідником електричного струму. Крім того, пінні

вогнегасники не можна застосовувати при гасінні лужних металів натрія і

кадію, тому що вони, взаємодіючи з водою, що знаходиться в піні,

виділяють водень, який усилює горіння, а також при гасінні спиртів,

оскільки вони поглинають воду, розчиняючись в ній, і при попаданні на

них піна швидко руйнується.

До недоліків пінних вогнегасників відноситься вузький температурний

діапазон застосування (+5 °З – +45 °З), висока корозійна активність

заряду, можливість пошкодження об’єкту гасіння, необхідність щорічної

перезарядки.

З хімічних пінних вогнегасників найбільше застосування отримали

вогнегасники: ОХП-10, ОП-М і ОП-9ММ (густопінні хімічні), ОХВП-10

(повітряно-пінний хімічний).

Хімічний пінний вогнегасник типу ОХП-10 (малюнок 1) є сталевим зварним

корпусом з горловиною, закритою кришкою із замочним пристроєм. Замочний

пристрій, що має шток, пружину і гумовий клапан, призначений для того,

щоб закривати вставлений всередину вогнегасника поліетиленовий стакан

для кислотної частини заряду вогнегасника. Кислотна частина є водною

сумішшю сірчаної кислоти з сірчанокислим окисним залізом. Лужна частина

заряду (водний розчин двовуглекислого натрія з cолесим екстрактом)

залита в корпус вогнегасника. На горловині корпусу є насадка з отвором .

Отвір закритий мембраною, яка запобігає витікання рідини з вогнегасника.

Мембрана розривається (розкривається) при тиску 0,08 – 0,14 МПа.

Для приведення вогнегасника в дію повертають рукоятку замочного пристрою

на 180°, перевертають вогнегасник вверх дном і направляють сопло у

вогнище загоряння. При повороті рукоятки клапан закриваючий горловину

кислотного стакана підіймається, кислотний розчин вільно виливається із

стакана, змішується з розчином лужної частини заряду. Вуглекислий газ,

що утворився в результаті реакції, інтенсивно перемішує рідину,

обволікається плівкою з водного розчину, утворюючи пухирці піни.

Утворення піни утворюється за таких реакцій:

H2SO4 + 2NaHCO3 ? Na2SO4 + 2H2O + 2CO2

Fe(SO4)3 + 6H2O ? 2Fe(OH)3 + 3H2SO4

3H2SO4 + 6NaHCO3 ? 3Na2SO4 + 6H2O + 6CO2

Тиск в корпусі вогнегасника різко підвищується і піна викидається через

сопло назовні.

При гасінні твердих матеріалів струмінь направляють безпосередньо на

предмет, що горить, під полум’я, в місця найбільш активного горіння.

Гасіння горять рідин, розлитих на відкритій поверхні, починають з країв,

поступово покриваючи піною всю поверхню, що горить, в уникненні

розбризкування.

Вогнегасник хімічний повітряно-пінний ОХВП-10 аналогічний по

конструкції, але додатково має спеціальну пінну насадку, що нагвинчує на

3 стр., 1303 слов

Реферат газ у побуті

... фенів тощо.). Заходи пожежної безпеки у побуті Як попередити пожежа у побуті? І тому слід завжди пам'ятати простих ... виключити на 100%, то приміщення рекомендується захищати засобами автоматичної захисту та гасіння пожежі (наприклад,самосрабативающими вогнегасниками). Електрична ... Не забувати, що газ вибухонебезпечне завжди . Не можна за наявності запаху газу квартирі включати електроосвітлення, ...

сопло вогнегасника і забезпечуючу підсос повітря. За рахунок цього при

закінченні хімічної піни утворюється і повітряно-механічна піна. Крім

того, в цьому вогнегаснику лужна частина заряду збагатила невеликою

добавкою піноутворювача типа ПО-1.

Малюнок 1 – Хімічний пінний вогнегасник ОХП -10

1- корпус; 2- стакан с кислотной частью заряда; 3-ручка; 4- рукоятка; 5-

шток; 6- крышка; 7- спрыск; 8- клапан.

Таблиця 1 – Технічні характеристики хімічних пінних вогнегасників

Тип вогнегасника ОХП-10 ОХВП-10

Корисна місткість корпусу, л 8,7 8,7

Кратність виходу піни, не менше 5 5

Довжина струї піни, м 6 4

Тривалість дії, с 60±5 50±10

Маса вогнегасника, кг

без заряду

із зарядом

4

14 4

14,1

Кислотна частина:

сірчанокисле окисне залізо, г

сірчана кислота, г

вода, см3

піноутворювач типу ПО-1, см3 400

50

8,5

 • 400

50

8

500

Кислотна частина:

сірчанокисле окисне залізо, г

сірчана кислота, г

вода, см3

водний розчин сірчаної кислоти густиною 1,51 см3 150

120

200

250

200

Повітряно-пінні вогнегасники бувають ручні (ОВП-5 і ОВП-10) і

стаціонарні (ОВП-100, ОВПУ-250).

Повітряно-пінний вогнегасник ОВП-10 (малюнок 2) складається із сталевого

корпусу, в якому знаходиться 4-6 % водний розчин піноутворювача ПО-1,

балончика високого тиску з вуглекислотою, для виштовхування заряду,

кришки із замочно-пусковим пристроєм, сифонової трубки і

розтруба-насадки для отримання високократної повітряно-механічної піни.

Вогнегасник приводиться в дію натисненням руки на пусковий важіль,

внаслідок чого розривається пломба і шток проколює мембрану балона з

вуглекислотою. Остання, виходячи з балона через дозуючий отвір, створює

тиск в корпусі вогнегасника, під дією якого розчин по сифоновій трубці

поступає через розпилювач в розтруб, де в результаті перемішування

водного розчину піноутворювача з повітрям утворюється

повітряно-механічна піна.

Кратність одержуваної піни (відношення її об’єму до об’єму продуктів, з

яких вона отримана складає в середньому 5, а стійкість (час з моменту її

освіти до повного розпаду) -20 хвилин. Стійкість хімічної піни 40

хвилин.

Малюнок 2 – Повітряно-пінний вогнегасник ОВП-10

1 – корпус; 2 – сифонова трубка; 3 – балон; 4 – рукоятка; 5 –

розпилювач; 6 – розтруб з сіткою.

Таблиця 2 – Основні технічні дані повітряно-пінних вогнегасників

Тип вогнегасника ОВП-5 ОВП-10

Продуктивність по піні, л 270 570

Дальність струменя піни, м 4,5 4,5

Тривалість дії, з 20 45

Маса вогнегасника із зарядом, кг 7,5 14

Вогнегасники газові

До їх числа відносяться вуглекислотні, в яких як вогнегасяча речовини

застосовується діоксид вуглецю (вуглекислоту), а також аерозольні і

вуглекислотні-бромілові, як заряду в яких застосовують спеціальні суміші

вуглеводнів, пи подачі в зону горіння гасіння наступає при відносно

5 стр., 2444 слов

Охорона праці та техніка безпеки при роботі з ПК

... організаційно-технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я та працездатність людини у процесі праці. Широкомасштабні заходи, спрямовані ... різних носіїв (з екрана ПК та паперового носія) різні. Надто низький рівень освітленості погіршує сприймання інформації при читанні документів, а надто високий призводить до зменшення ...

високій концентрації кисню (14-18 %).

Вуглекислі вогнегасники випускаються як ручні (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8), так і

пересувні (ОУ-25, ОУ-80).

Ручні вогнегасники (малюнок 3) однакові по

пристрою і складаються із сталевого високоміцного балона, в горловину

якого укручено замочно-пусковий пристрій вентильного або пістолетного

типу, сифонової трубки, яка служить для подачі вуглекислоти з балона до

замочно-пускового пристрою, і раструба-снігоутворювача. У вогнегаснику

ОУ-8 розтруб приєднується до замочної головки через броньований шланг

завдовжки 0,8 м. Балони вогнегасників заповнені рідкою вуглекислотою під

тиском 6-7 МПа.

Для приведення в дію вВуглекислотніго вогнегасника необхідно направити

сопло на вогнище пожежі і відвернути повністю маховичок або надавити на

важіль замочно-пускового пристрою. Перехід рідкої вуглекислоти у

вуглекислий газ супроводиться різким охолоджуванням і частина її

перетворюється на “сніг” у вигляді найдрібніших кристалічних частинок

(tсн = – 72 °З).

В уникненні обмороження рук не можна доторкатися до

металевого розтруба. Під час переходу вуглекислоти з рідкого стану в

газоподібне відбувається збільшення об’єму в 400-500 разів.

Малюнок 3 – Вуглекислий вогнегасник ОУ – 5

1- балон; 2- запобіжник; 3- маховичок вентиля-замок; 4- металева пломба;

5- вентиль; 6- поворотний механізм з розтрубом; 7- сифонова трубка.

Вуглекислотні вогнегасники (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) призначені для гасіння

загорянь різних речовин і матеріалів, за винятком речовин, які можуть

горіти без доступу повітря, загорянь на електрифікованих залізничному і

міському транспорті, електроустановок під напругою до 380 В.

Температурний режим зберігання і застосування вуглекислих вогнегасників

від мінус 40 °З до плюс 50 °З.

Вуглекислотні-брометілові вогнегасники ОУБ-3А і ОУБ-7А є сталевими

тонкостінними балонами (товщина стіни 1,5-2 мм) зварної конструкції. В

горловину балона укручена замочна головка типу важеля з насадкою, що

розпиляла, і сифоновою трубкою. Місткість балонів відповідно 3,2 і 7,4

л.

Вогнегасним зарядом є склад 4НД (97 % бром-етила і 3 % вуглекислого

газу).

Вогнегасна дія бромистого Етилу заснована на гальмуванні хімічних

реакцій горіння, тому його часто називають антикаталізатором або

інгібітором. Для викиду заряду у вогнегасник закачують повітря під

тиском 0,9 МПа.

Час дії вогнегасників 20-30 з при довжині струменя 3-4 м.

Вогнегасники цього типу призначені для гасіння невеликих загорянь різних

горючих речовин, тліючих матеріалів, а також електроустановок, що

знаходяться під напругою до 380 В. Їх використовують в складських

приміщеннях, на вантажних і спеціалізованих автомобілях, на

бензороздавальних колонках і т.д. Вогнегасники можуть бути застосовані

при температурі оточуючого повітря від мінус 60 °З до плюс 60 °С.

Вогнегасний ефект цих вогнегасників в 14 разів вище, ніж вуглекислотних.

Вогнегасники аерозольні використовують в тих же випадках, що і

16 стр., 7987 слов

Основи роботи з текстовими документами

... з фрагментом 9. Робота з таблицями 9.1 Вставка і формат форматування 9.2 Додавання та видалення меж 9.3 Додавання клітинки, рядка або стовпця 10. Робота з малюнками ... текстовий редактор дозволяє: здійснювати перегляд вмісту документів на екрані роздруковувати документ змінювати формат документа текстовий ... списках перераховуються пункти, пов’язані з однією темою. У нумерованих списках перераховуються ...

вуглекисло-брометилові. Вогнегасний склад хладон (фреон), 114В2, 13В1 в

процесі пожежогасінні не надає дії на матеріали, що захищаються, і

устаткування, що дозволяє використовувати дані вогнегасники при гасінні

пожеж електронного устаткування, картин і музейних експонатів. Наша

промисловість випускає вогнегасники марок ОАХ, ОХ-3 і ін.

Вогнегасники порошкові

Для гасіння невеликих вогнищ загорянь горючих рідин, газів,

електроустановок напругою до 1000 В, металів і їх сплавів

використовуються порошкові вогнегасники ОП-1, ОП-25, ОП-10.

Порошковий вогнегасник ОП-1 “Супутник” місткістю 1 л використовується

при гасінні невеликих загорянь на автомобілях і сільськогосподарських

машинах. Складається з корпусу, сітки і кришки, виготовленої з

поліетилену. Заповнений складом ПСБ (порошок сухий двокарбонатний), що

складається з 88 % бікарбонату натрія з додаванням 10 % тальку марки

ТКВ, стеаратів металів (заліза, алюмінія, магнія кальція, цинку) – 9 %.

Під час користування знімають кришку вогнегасника і через сітку порошок

ПСБ уручну розпилюють на вогнище горіння. Стійка порошкова хмара, що

утворюється, ізолює кисень повітря і інгібірує горіння.

Порошковий вогнегасник ОП-10 (малюнок 4) містить в тонкостінному

десятилітровому балоні порошок ПС-1 (вуглекислий натрій з добавками).

Подається за допомогою стислого газу (азот, діоксид вуглецю, повітря),

що зберігається в додатковому балончику місткістю 0,7 л під тиском 15

МПа. Застосовується для гасіння загорянь лужних металів (літію, кадію,

натрія) і магнієвих сплавів.

В інших вогнегасниках цього типу використовуються порошкові склади: ПСБ

(бікарбонат натрія з добавками), ПФ (фосфорно-амміачні солі з

добавками), призначені для гасіння деревини, горючих рідин і

електроустаткуванні, СІ-2 (сидикагель з наповнювачем) – для гасіння

нафтопродуктів і пірофорних з’єднань.

Вогнегасник порошковий (ВІСПИ), що самоспрацьовує, – це нове покоління

засобів пожежогасінні. Він дозволяє з високою ефективністю гасити

вогнища загоряння без участі людини.

Вогнегасник є герметичною скляною судиною діаметром 50 мм і завдовжки

440 мм, заповнений вогнегасним порошком масою 1 кг. Встановлюється над

місцем можливого загоряння за допомогою металевого утримувача (малюнок

5).

Спрацьовує при нагріві до 100 °З (ВІСПИ-1) і до 200 °З (ВІСПИ-2).

Об’єм, що захищається, до 9 м3.

Вогнегасники ВІСПИ призначені для гасіння вогнищ пожеж твердих

матеріалів органічного походження, горючих рідин або плавких твердих

тіл, електроустановок, під напругою до 1000 В.

Достоїнства ВІСПИ: гасіння пожежі без участі людини, простота монтажу,

відсутність витрат при експлуатації, екологічно чистий, нетоксичний, при

спрацьовуванні не псує устаткування, що захищається, може

встановлюватися в закритих об’ємах з температурним режимом від мінус 50

°З до плюс 50 °З.

5 стр., 2144 слов

Автомобільні генератори змінного струму

... є генератори 45.3701 і 49.3701, які планують встановлювати на автомобілі сімейства УА3. Принцип дії генераторів змінного струму Спрощена схема устрою автомобільного генератора змінного струму з ... встановлено новий напрям у розвитку автомобільних генераторів. Ними з'явилися генератори змінного струму . Назва «генератор змінного струму » кілька умовно й вона стосується переважно особливостей ...

Генератори об’ємного аерозольного гасіння пожеж (СОГ) – є найбільш

сучасними засобами пожежогасінні.

Малюнок 4 – Вогнегасник порошковий ОП -10

1- подовжувач; 2- кронштейн; 3-балон з робочим газом; 4- манометр; 5-

корпус; 6-сифонова трубка; 7- насадок.

Вони призначені для гасіння пожеж ЛВЖ і ГЖ (бензин і інші нафтопродукти,

органічні розчинники і т.п.) і твердих матеріалів (деревина, ізоляційні

матеріали, пластмаси і ін.), а також електроустаткування (силові і

високовольтні установки, побутова і промислова електроніка і т.п.) СОГ

непридатна для гасіння лужних і лужноземельних металів, а також речовин,

горіння яких відбувається без доступу повітря.

В генераторах СОГ Вогнегасячим засобом є твердий аерозоль оксидів лужних

і лужноземельних металів перехідної групи, що утворюється при тому, що

згоряє зарядів і здатний знаходитися в замкнутому об’ємі в зваженому

стані протягом довгого (до 40-50 хвилин) часу.

Виділяється при горінні заряду генератора аерозольно-газова суміш не

псує майно, що захищається, і навіть папір, а самі частинки аерозоля

можна прибрати пилососом або змити водою.

Генератори СОГ діляться на ручні (СОГ-5М) н стаціонарні (СОГ-1).

Об’єм,

що захищається, генератором СОГ-5М до 40 м3 генератором СОГ-1 до 60 м3.

Для приведення в дію генератора СОГ-5М (малюнок 6) необхідно зняти

ковпак з вузла запуску, різко смикнути за шнур і кинути в приміщення, що

горить.

Для запуску генератора СОГ-1 (малюнок 7) використовуються спеціальні

вузли запуску термохімічні, електричні.

Застосування термохімічних вузлів запуску, що спрацьовують при

досягненні в об’ємі, що захищається, температура 90 °З, дозволяє кожному

генератору, якщо їх встановлено дещо, працювати повністю автономно.

Генератори, оснащені термохімічними вузлами запуску, встановлюються під

стелею приміщення, в зоні найбільш вірогідного загоряння.

Застосування електричних вузлів запуску дозволяє використовувати

генератори СОГ-1 на об’єктах, що мають пожежну сигналізацію. Установка

генератора СОГ-1 в приміщенні, що захищається, проводиться за допомогою

спеціального кронштейна. Робоче положення генератора горизонтальне або

вертикальне інжектором вниз. Розміщення генераторів з електричним вузлом

запуску проводиться довільно.

Генератори СОГ-1 працюють в інтервалі температур від мінус 55 °З до плюс

55 °З і вогкості до 100 %.

При виникненні пожежі і спрацьовуванні генераторів, особи, що

знаходяться в цей момент в приміщенні, що захищається, повинні швидко

покинути його, щільно закривши за собою двері і не робити ніяких дій по

гасінню пожежі, окрім виклику пожежної охорони.

Генераторами СОГ рекомендується обладнати наступні об’єкти: промислові

підприємства, силові енергетичні установки, комунально-побутові

підприємства, суспільні будівлі, учбові заклади, науково-дослідні

інститути і установи, банки і офіси, торгові бази і склади, видовищні

підприємства, адміністративні і житлові будівлі, транспортні засоби.

Використана література

4 стр., 1587 слов

Оптичні квантові генератори

... розмірів з великою концентрацією енергії. За характером генерації електромагнітних хвиль лазери поділяються на імпульсні (тривалість випромінювання до 0,25 с) і лазери безперервної дії (тривалість ... безперервної дії має багато спільного із звичайним нагріванням. При помірній інтенсивності випромінювання на шкірі можуть з'явитися видимі зміни (порушення пігментації, почервоніння) з досить чіткими ...

Використані матеріали з сайту та пошукових систем HYPERLINK

“http://obzh.superreferat.ru/” ,

HYPERLINK “http://www. ” www. , HYPERLINK

“http://www.google.com.ua” www.google.com.ua

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter