Соціальна робота в Скандинавських країнах

Універсальна модельсоціального захисту заснована на відомому принципі загального добробуту. Вонаактивно діє в Швеції, Норвегії, Ісландії та Фінляндії. Її особливістює наявність стандартної базової системи державного соціального захисту,охоплює широкі верстви населення. У національних соціальних програмахберуть участь практично всі громадяни цих країн. Збереження принципу загальногодобробуту стало можливим завдяки наявності значного державногосектора економіки і високого рівня оподаткування.

Фінансовою основоюскандинавської моделі соціального захисту служить перерозподіл черездержавний бюджет прибуткових податків, що стягуються за прогресивною шкалою,інших податків, страхових внесків, а також державне регулюваннянайважливіших сфер життєдіяльності. Прибутковим податком обкладаються навіть пенсії тадеякі посібники. У Швеції прибутковий податок береться з посібників з безробіття.До початку 2000-х років у структурі загальної суми податкових надходжень 33%становили внески в систему соціального страхування, включаючи платежі трудящихна пенсійне страхування. Для більшості населення рівень прямогооподаткування дорівнював 30 — 40% щомісячного доходу. Максимальний рівеньоподаткування досягає в Швеції 60% і більше доходів.

Система податковогоперерозподілу дозволяє розширювати практику державного субсидування.У скандинавських країнах його розміри відіграють визначальну роль у виплатірізних соціальних допомог та особливо в медичному забезпеченні. Меншемасштабні державні дотації в пенсійному забезпеченні, де важлива рольналежить страховому компоненту системи соціального захисту.

Скандинавська модельсоціального захисту формувалась історично. В даний час вона зведена нарівень забезпечення соціальної безпеки. Відмінними сторонами цієїмоделі є:

  • основоположнезначення універсальної державної системи базової захисту;
  • наявністьдодаткового корпоративно — страхового компонента системи соціального захисту;
  • допоміжна рольмуніципалітетів і приватних соціальних служб в сфері соціальної допомоги.

У ряді скандинавськихкраїн для розрахунку соціальних допомог і виплат введена певна базовасума, розмір якої з роками зазнає змін. У 1960 році базовасума в Швеції становила 4200 крон (10 шведських крон дорівнювали приблизно 1американського долара), а в 2001 році — 36 900 крон. Від розміру базовоїсуми залежать соціальні виплати.

4 стр., 1816 слов

Соціальна робота в Швеції

... соціальних фондів відбувається в більшій мірі за рахунок сплати податків, хоча сплати страхових внесків відіграє не останню роль. Виділеною з загальної системи соціального захисту ... виїхавши, в основному, в США. У ті часи соціальна політика ... робота з окремими особами і родинами з конкретних проблем; Для виконання соціальних завдань у Швеції випускається щорічно 1000 фахівців. Охороною соціальних ...

Пенсійне забезпечення.Пенсійний вік визначений у 65 років. Проте можливий ранній вихід на пенсію -з 58 років у Фінляндії, з 61 року в Швеції. Однак у цьому випадку будевиплачуватися менший розмір пенсії.

Пенсійне забезпеченняскладається з двох частин 40% виплат припадатиме на базову державнупенсію, 60% — з додаткових корпоративно-страхових фондів. Дані фондифінансуються за рахунок виплат по соціальному страхуванню, виплачуванихроботодавцями та особами, які працюють за наймом. Розмір внеску складає 13% відодержуваного доходу. Додаткові пенсії та базові покладаються всім жителямкраїни. Розмір додаткової пенсії встановлюється на основі максимальнихдоходів за останні 15 років і виплачується з розрахунку 2% від середнього доходуза найприбутковіші роки, помноженого на число фактично відпрацьованих років, алеперевищують 30 років. Для осіб, які пропрацювали більше 30 років, така пенсія становить60% від середнього доходу. (У Швеції на початок 2000-х років розмір додатковоїпенсії становив 138 739 крон).

Поряд з базової і страхової пенсієюіснують додаткові виплати за умовами колективного договору. На данівиплати можуть розраховувати особи, які пропрацювали тривалий термін (30 і більше років)на одному підприємстві або в одній галузі. Розмір додаткової пенсіївстановлюється за домовленістю з профспілками, макс. Розмір 10 — 15% відвеличини останньої заробітної плати.

Управління національноїпенсійною системою строго централізовано.

Зайнятість населення.Допомоги по безробіттю виплачуються зі спеціальних кас, фінансованихдержавою (до 90%) і за рахунок страхових внесків членів профспілки(Обов’язково) і жителів (добровільно).

Умовою його отримання служитьздійснення виплат в касу страхування по безробіттю в плині мінімум 12місяців попереднього періоду. Компенсація встановлюється в розмірі 80% відзаробітку. Громадяни, які не мають необхідного стажу, отримують мінімальнудопомога по безробіттю (240 крон в день).

Воно виплачується 300 днів поспіль,за умови готовності безробітного приступити до роботи. Особам у віці 57 -64 років допомога виплачується — 450 днів. Безробітний, що відхилила пропозицію пророботі без достатніх підстав, позбавляється права на одержання допомоги на 20 -60 днів. Страховкою не покриваються перші 5 діб після втрати роботи, а длязвільнених за власним бажанням — 45 днів.

Для зниження рівнябезробіття передбачається наступна система заходів:

  • наданнясубсидій державою для найму робочої сили;
  • видачаурядових дотацій підприємствам, що надають роботу молоді;
  • організаціяперекваліфікації працівників з подальшим працевлаштуванням;
  • організаціягромадських робіт.

Законодавствомпередбачений також державний контроль за умовами праці здійснюванийНаціональним відомством з праці та Національною радою по ринку праці. ВШвеції щорічно проводиться 30 — 40 тисяч інспекцій на підприємствах. У 2001 роців 450 випадках було накладено заборону на продовження виробничої діяльностідо усунення недоліків.

10 стр., 4764 слов

Досвід зарубіжних країн щодо соціального захисту населення, боротьбі ...

... громад у 1993 р. зазначила, що у різних країнах у поняття "соціальна політика" вкладається неоднаковий зміст. З огляду на це ... про накопичення робітником коштів на своєму індивідуальному пенсійному рахунку. Водночас працівники бюджетного сектора економіки одержують заробітну плату ... нині населення України, багато в чому пов'язана з тим, що вже протягом багатьох років у процесі здійснення реформ ...

Медичнеобслуговування. Медичне обслуговування — безплатне або, в залежності від видумедичної страховки, з частковою оплатою. Максимальний розмір компенсацій замедичні послуги на протязі року складає 900 крон. Перебування в лікарніобходитися в 80 крон в день, при цьому пенсіонери оплачують лише третину суми,частину, що залишилася вносить держава.

Національна системамедичного страхування Швеції бере на себе оплату призначених лікарямиліків і основному за рахунок відрахувань роботодавців (від величини нарахованоїзарплати), фінансуються в Скандинавії посібники батькам. Страхові виплатибатькам у Швеції включають в себе: оплачувана відпустка по вагітності,допомога у зв’язку з народженням дитини, допомога по догляду за ним, посібник з нагодидогляду за хворою дитиною віком до 12 років та інші.

Системи страхуванняскандинавських країн гарантують їх жителям оплату періоду тимчасовоїнепрацездатності. Перший день захворювання, як правило, не оплачується.Розмір виплат складає приблизно 80% від суми втраченого доходу. У 90-ті рокиу Швеції була посилена значимість корпоративно-страхового принципу в механізмівиплати допомоги по тимчасовій непрацездатності. Нова система оплатилікарняних листків (ведена в 1992 році) збільшила відповідальність роботодавцівза умови праці. Перші два тижні захворювання (з другого по чотирнадцятийдень хвороби) стали оплачуватися за рахунок роботодавця. Кількість оплачуванихпо хворобі днів не обмежена. Але величина допомоги не може перевищувати 598 кронв день. За законом про страхування від нещасних випадків на виробництві притривалої втрати працездатності через професійного захворювання аботравми передбачена повна компенсація втраченого доходу.

Національна системамедичного страхування Швеції бере на себе оплату призначених лікарямиліків та стоматологічних послуг. На початку 2000-х років ця страховкапокривала оплату ліків, вартість яких перевищувала 400 крон за 12 місяців.

З фондів соціальногострахування, які формуються в основному за рахунок відрахувань роботодавців (відвеличини нарахованої зарплати), фінансуються в Скандинавії посібники батькам.Страхові виплати батькам у Швеції включають в себе: оплачувана відпустка повагітності, допомога у зв’язку з народженням дитини, допомога по догляду за ним,посібник з нагоди догляду за хворою дитиною віком до 12 років та інші.

Місцеве самоврядування.Особливістю універсальної моделі соціального захисту є допоміжнароль муніципалітетів і приватних соціальних служб в сфері соціальної допомоги.Діяльність більшості уст…