Пожежна небезпека

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Реферат

На тему: Пожежна небезпека

Рівне — 2017

Введення

Важко уявити сучасне життя людини без вогню. Він допомагає готувати їжу, зігрітись в холоди. На підприємствах вогонь використовують, щоб виплавляти метал, виготовляти посуд, пекти хліб. Автомобіль не поїде, а космічний корабель не полетить, якщо на допомогу не прийде вогонь. Проте, з вірного друга він може перетворитись на грізного ворога, і тоді не чекай співчуття.

Пожежі — велике горе, вони знищують будинки, заводи, хлібні поля і ліси, а особливо трагічно, коли жертвами вогню стають люди. За даними територіальних органів управління ДСНС України протягом 2016 року в Україні зареєстровано 74221 пожежа. Матеріальні втрати від пожеж склали 5 млрд 166 млн 8 72 тис. грн (з них прямі матеріальні збитки становлять 1 млрд 626 млн 531 тис. грн, а побічні — 3 млрд 540 млн 341 тис. грн).

Унаслідок пожеж загинуло 1872 людини, у тому числі 57 дітей; 1351 людина отримала травми, з них 121 дитина.

Загальні поняття про основи теорії розвитку та припинення горіння

Пожежа — це неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується в часі і просторі та створює загрозу життю і здоров’ю людей, навколишньому середовищу, призводить до матеріальних збитків.

Горіння — це екзотермічна реакція окислення речовини, яка супроводжується виділенням диму та (або) виникненням полум’я і (або) свічення. пожежа горіння вогнище

Для виникнення горіння необхідна наявність горючої речовини, окислювача та джерела запалювання.

Розрізняють два види горіння: повне — при достатній кількості окислювача, і неповне — при нестачі окислювача.

Продуктами повного горіння є діоксид вуглецю, вода, азот, сірчаний ангідрид та ін. При неповному горінні утворюються горючі і токсичні продукти (оксид вуглецю, альдегіди, смоли, спирти та ін.).

Процес горіння можливий за наявності:

Горючою речовиною

Окислювачами

Джерела запалювання бувають відкриті

3 стр., 1303 слов

Реферат газ у побуті

... Заходи пожежної безпеки у побуті Як попередити пожежа у побуті? І тому слід завжди ... Пожежа неможливий там, де немає контакту пального речовини з джерелом запалювання. Особливу ... Вони ефективно локалізують зону горіння і завдають побічного шкоди ... і направте струмінь води на вогонь. Призадимлении будинки необхідно: включити ... що газ вибухонебезпечне завжди . Не можна за наявності запаху газу квартирі ...

Вiдсутнiсть будь якої складової умов горiння не дає можливостi процесу горiння виникати.

Горюча речовина та кисень є реагуючими речовинами і разом складають горючу систему, а джерело запалювання викликає у ній реакцію горіння. При сталому горінні джерелом запалювання є зона реакції.

Для утворення i проходження процесу горiння горюча речовина i окислювач повиннi знаходитись в певному кiлькiсному спiввiдношеннi.

Так, при горiннi будь-якої речовини, концентрацiя кисню в повiтрi повинна бути не нижче необхiдної величини (16-18%), тому що процес горiння не буде проходити через вiдсутнiсть окислювача. Якщо, в процесi горiння, зменшити кiлькiсть окислювача (до 10%), горiння припиниться.

Горючі системи можуть бути:

1. Гомогенними (однорідними) — належать системи, в яких горюча речовина і повітря рівномірно перемішані одне з одним (наприклад, суміші горючих газів, парів або пилу з повітрям).

2. Гетерогенними (неоднорідними) — належать системи, в яких горюча речовина і повітря не перемішані одне з одним і мають поверхню розділу (наприклад, тверді горючі матеріали або рідини, що містяться в повітрі, струмені горючих газів і парів, що надходять у повітря тощо).

У всіх випадках для горіння характерні три стадії:

1. Виникнення полум’я.

2. Поширення полум’я.

3. Згасання полум’я.

Найбільш загальними властивостями горіння є здатність осередку полум’я пересуватися по всій горючий суміші шляхом передачі тепла. Звідси виникає й механізм поширення полум’я.

За швидкістю поширення полум’я горіння поділяється на:

1. Дефлаграційне — швидкість полум’я в межах декількох метрів за секунду.

2. Вибухове — надзвичайно швидке хімічне перетворення, що супроводжується виділенням енергії і утворенням стиснутих газів, здатних виконувати механічну роботу.

3. Детонаційне — це горіння поширюється з надзвуковою швидкістю, що сягає кількох тисяч метрів за секунду.

За походженням та деякими зовнішніми особливостями розрізняють такі форми горіння:

1. Спалах — швидке загоряння горючої суміші без утворення стиснутих газів, яке не переходить у стійке горіння.

2. Займання — горіння, яке виникає під впливом джерела запалювання.

3. Спалахування — горіння, що супроводжується появою полум’я.

4. Самозаймання — горіння, яке починається без впливу джерела запалювання.

5. Самоспалахування — самозаймання, що супроводжується появою полум’я.

6. Тління — горіння без випромінювання світла, що, як правило, розпізнається за появою дима.

Самозаймання

Виділяють три види самозаймання:

 • теплове;
 • хімічне;
 • мікробіологічне.

Суть теплового самозаймання

До хімічного самозаймання

До мікробіологічного самозаймання

Залежно від агрегатного стану й особливостей горіння різних горючих речовин і матеріалів, пожежі за ГОСТ 27331-87 поділяються на відповідні класи та підкласи:

6 стр., 2905 слов

Вогнегасники: пінні, газові, порошкові

... 0,2 % піноутворювача. Пінні вогнегасники застосовують для гасіння піною загорянь майже всіх твердих речовин, що починаються, а також ... в піні, виділяють водень, який усилює горіння, а також при гасінні спиртів, оскільки ... приведення в дію вВуглекислотніго вогнегасника необхідно направити сопло на вогнище пожежі і відвернути повністю маховичок ... речовини: пінні; газові; порошкові комбіновані. За об’ємом ...

клас А — горіння твердих речовин

підклас А 1 — горіння твердих речовин, що супроводжується тлінням.

підклас А 2 — горіння твердих речовин, що не супроводжується тлінням.

клас В — горіння рідких речовин.

підклас В 2 — горіння рідких речовин, що не розчиняються у воді.

клас С — горіння газів.

клас Д горіння легких металів.

підклас Д 1 — горіння легких металів, за винятком лужних.

підклас Д 2 — горіння легких металів, лужних.

підклас Д 3 — горіння металовмісних сполук.

клас Е — горіння електроустановок під напругою.

2.Етапи розвитку пожежі.

I етап пожежі — перетворення загоряння в пожежу, тривалість — 1-3 хв.

II етап пожежі

III етап пожежі

IV етап — як результат руйнування засклення, приплив свіжого повітря різко сприяє розвитку пожежі. Температура всередині приміщення підвищується з 500-600 С до 800-900 С. швидкість вигоряння максимальна. Тривалість — 9-12 хв.

V етап — стабілізація пожежі на 20-25 хв від початку горіння.

VI етап — зниження інтенсивності горіння.

ЗОНА ГОРІННЯ

ЗОНА ТЕПЛОВОГО ВПЛИВУ, ЗОНА ЗАДИМЛЕННЯ, ЗОНА ТОКСИЧНОСТІ, Небезпечні для людини чинники пожежі.

Токсичні продукти згорання становлять найбільшу загрозу для життя людини, особливо при пожежах в будівлях. Адже в сучасних виробничих, побутових та адміністративних приміщеннях знаходиться значна кількість синтетичних матеріалів, що є основними джерелами токсичних продуктів згорання. Так при горінні пінополіуретану та капрону утворюється ціанистий водень (синильна кислота), при горінні вініпласту — хлористий водень та оксид вуглецю, при горінні лінолеуму — сірководень та сірчистий газ і т.д. Найчастіше при пожежах відзначається високий вміст в повітрі оксиду вуглецю. Так, в підвалах, шахтах, тунелях, складах його вміст може становити від 0,15 до 1,5%, а в приміщеннях — 0,1-0,6%. Слід зазначити, що оксид вуглецю — це отруйний газ і вдихання повітря, в якому його вміст становить 0,4% — смертельне.

Вогонь — надзвичайно небезпечний фактор пожежі, однак випадки його

безпосередньої дії на людей досить нечасті. Під час пожежі температура полум’я може досягати 1200-1400 0С і у людей, що знаходяться у зоні пожежі випромінювання полум’я можуть викликати опіки та больові відчуття. Мінімальна відстань у метрах, на якій людина ще може знаходитись від полум’я приблизно складає R=1,6H, де Н — середня висота факелу полум’я в метрах. Наприклад, при пожежі дерев’яного будинку, висотою до гребеня покрівлі 8 м, ця відстань буде близько 13 м.

Небезпека підвищеної температури

Дим являє собою велику кількість найдрібніших часточок незгорівших речовин, що знаходяться у повітрі. Він викликає інтенсивне подразнення органів дихання та слизових оболонок (сильний кашель, сльозотечу).

Крім того, у задимлених приміщеннях внаслідок погіршення видимості сповільнюється евакуація людей, а часом провести її зовсім не можливо. Так, при значній задимленості приміщення видимість предметів, що освітлюються лампочкою потужністю 20 Вт, складає не більше 2,5 м.

Недостатність кисню, Вибухи, витікання небезпечних речовин, Руйнування будівельних конструкцій

Паніка, в основному, спричинюється швидкими змінами психічного стану людини, як правило, депресивного характеру в умовах екстремальної ситуації (пожежі).

Більшість людей потрапляють в складні та неординарні умови, якими характеризується пожежа, вперше і не мають відповідної психічної стійкості та достатньої підготовки щодо цього. Коли дія факторів пожежі перевищує межу

психофізіологічних можливостей людини, то остання може піддатись паніці. При цьому вона втрачає розсудливість, її дії стають неконтрольованими та неадекватними ситуації, що виникла. Паніка — це жахливе явище, здатне призвести до масової загибелі людей.

Вибух. Чинники техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, руйнування будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього середовища.

Вибух — це горіння, що супроводжується звільненням великої кількості енергії в обмеженому об’ємі за короткий проміжок часу. Він складається з трьох етапів: спалаху, вибуху та детонації.

Спалах

Вибух

Детонація

Вибух призводить до утворення та розповсюдження з надзвуковою швидкістю вибухової ударної хвилі (з надлишковим тиском більше 5 кПа), що механічно впливає на предмети.

нижньою і верхньою межами вибуховості.

Нижня і верхня межі вибуховості деяких газів і парів, а також нижні межі вибуховості пилу в повітрі

Вибухонебезпечні речовини

Межі вибуховості

Бензин, %

1,2-7,0

Ацетилен, %

2,3-81

Спирт етиловий, %

3,3-20

Водень, %

4,1-74,5

Сірководень, %

4,3-45,6

Метан, %

4,9-15,4

Аміак, %

15,5-27

Пил кормового брикету, сухе молоко, г/м 3

7,6

Борошно пшеничне, крохмаль, г/м 3

10,3

Цукор (пудра), г/м 3

17,2

Висівки пшеничні, млиновий сірий пил, г/м 3

17,6

Пил макухи, г/м 3

20,2

Пил фуражного жита, г/м 3

27,7

хімічний

фізичними

об’ємний вибух газоповітряних сумішей і аерозависів

Енергія згоряння багатьох парогазових сумішей при об’ємному вибуху в багато разів перевершує енергію згоряння твердих речовин, а швидкість поширення ударної хвилі в межах хмари ВР може досягати 1-3 км/с, що визначає величезну руйнівну силу об’ємних вибухів. Крім того, проникаючи в приміщення через вікна й прорізи, хмара ВР може вражати людей і здійснювати руйнування усередині приміщень і за перешкодами.

Швидкість згорання речовини становить:

 • під час горіння — міліметри-сантиметри за секунду;
 • під час спалаху — десятки метрів за секунду;
 • під час вибуху — сотні метрів за секунду;
 • під час детонації 1-4 км/с.

ядерний вибух

Причинами вибухів можуть бути різкі впливи (удар, стиснення), зміна температури (іскра), хімічна реакція, ударна хвиля іншого вибуху й т.п.

Найбільш ризикованою з точки зору небезпеки виникнення пожеж та вибухів є вугільна промисловість України, а саме вугільні шахти.

В Україні нараховується близько 200 діючих шахт, значна кількість яких потребує, насамперед, реконструкції вентиляційного обладнання. Близько 90% шахт є газонебезпечними, 35% — небезпечні через раптові викиди вугілля, породи та газу, 70% — небезпечні через вибухи вугілля, 30% — через самозаймання вугілля. Високий рівень пожежовибухонебезпеки мають підприємства та об’єкти нафтогазового, нафтохімічного та нафтогазопереробного комплексу, які включають значну кількість пожежовибухонебезпечних об’єктів, а саме: майже 200 установок комплексної підготовки нафти та газу, 43 тис. км магістральних трубопровідних систем, 13 підземних сховищ газу, понад 1,3 тис. газорозподільних станцій, майже 230 тис. км газопроводів, систем газопостачання населених пунктів та понад 70 тис. систем газопостачання промислових підприємств, 8 виробництв вибухових речовин та утилізації непридатних боєприпасів, 12 нафтопереробних та 5 газопереробних заводів.

Основними причинами виникнення пожеж та вибухів є:

 • порушення вимог безпеки при виконанні газонебезпечних робіт;
 • незадовільний технічний стан лінійної частини;
 • несвоєчасне виконання діагностичних та ремонтних робіт;
 • порушення вимог безпеки при виконанні ремонтних та регламентних робіт.