Засоби та заходи співпраці ДНЗ збатьками дітей

Содержание скрыть

Засоби та заходи співпраці ДНЗ збатьками дітей

Засоби та заходи співпраці ДНЗ збатьками дітей

1.Керівництво завідуючої ДНЗ роботою з батькам.

2.Куток для батьків.

3 Лекції, вечори запитань і відповідей, конференції.

Завідуюча організовує і спрямовує роботу колективу працівників ДНЗ з батьками. Вона також безпосередньо спілкується з батьками, керує процесом співпраці вихователів з сімями знайомить вихователів з важливими завданнями, принципами, змістом і методами виховання дитини в сімї.

Оскільки керівництво цією роботою потребує обємних педагогічних знань, високої культури спілкування від власних якостей керівника, вміння переконувати і доводити правильність своїх вимог залежить успіх цілеспрямованої діяльності. Для підвищення культурно-освітньої підготовки педагогів завідуюча проводить систематичну роботу обговорюючи на педагогічних консультаціях, в особистих розмовах з вихователями окремі питання щодо виховання. Завідуюча звертає увагу на необхідність проведення виховних заходів коли цього вимагає ситуація в співпраці з сімєю. Завідуюча дає конкретні поради вихователям щодо виконання річного плану. Наприклад ( у випадку коли ДНЗ поглиблено працює по методиці фізичного виховання, якщо вихователям молодших груп завідуюча рекомендує питання щодо фізичного виховання ) включити в план батьківських зборів, то з батьками середньої групи можна провести окремі консультації, а у старших організувати тематичну виставку.

Знайомство педагогів ДНЗ з завданнями засобами і змістом роботи з сімєю організовується і проводиться завідуючою в різноманітних формах. Це можуть бути педагогічні бесіди, консультації, аналіз педагогічної літератури, звязок з іншими ДНЗ з метою обміну досвідом роботи з батьками, відрядження на курси, семінари, лекції.

Орієнтовний план тематики консультації для вихователів щодо співпраці ДНЗ з сімєю., ДНЗ і сімя; єдність цілей і завдань ДНЗ і сімї.

Індивідуальна робота з батьками

Відвідування сімї дитини дошкільника.

відвідування батьками ДНЗ.

Організація і проведення батьківських зборів індивідуальних і колективних консультацій, бесід., Зміст і оформлення кутка для батьків, тематичних виставок та іншого., Батьківський комітет його права і обовязки., Робота з батьками літом., Підготовка дітей до школи., Різні форми зоахочення батьків до співпраці., Виявлення і відбір позитивного досвіду виховання в сімї, його узагальнення.

12. Підготовка виступів батьків щодо позитивного досвіду виховання дітей в сімї.

Завідуюча складає річний план роботи з батьками. Для того щоб цей план був відповідним і в ньому не повторювались з року в рік одні і тіж самі завдання і заходи, завідуюча складає його враховуючи певну кількість вимог. Це пенрш за все аналіз роботи з батьками за попередній рік.

34 стр., 16520 слов

Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами

... батьки створюють в сім'ї, відіграє основну роль у процесі розвитку дитини. Ситуація народження і виховання дитини з особливими потребами, в більшості випадків деформує взаємини в сім'ї. У 30% випадків сім'ї ... груп дітей з особливими потребами У пострадянському просторі до 1917 року система надання допомоги дітям з особливими потребами не склалася, а пізніше, аж до 90-х років ХХ століття, робота з ...

Аналіз плану і звіту попереднього року стає в допомозі складанню характеристики стану роботи з сімєю.

Це дозволяє більш цілеспрямовано планувати роботу в новому навчальному році. Крім того такий аналіз дає можливість виявити слабинки в роботі і визначити на що слід мобілізувати основні зусилля колективу.

Складаючи річний план роботи з сімєю, завідуюча радиться з виховтелями.

З урахуваннями пропозицій і рекомендацій педагогічного колективу визначаються теми доповідей на загальних і групових батьківських зборах, тематика консультацій для батьків дітей всіх вікових груп, зміст і періодичність оформлення тематичних виставок.

Орієнтовний план доповіді на тему виховання культурно-гігієнічних навиків і самодіяльності у дітей молодшої групи.

Що наші діти вміють робити самостійно? ( Характеристика групи на деяких прикладах), Про що ми навчаємо наших дітей і що вони повинні знати і вміти до кінця навчального року?, Про що йдеться в «Програмі навчання й виховання» щодо культурно-гігієнічних навичок у дітей?

В чому полягають вимоги щодо виховання ввічливості? Що повинні знати і вміти діти при поводженні з дорослими і ровесниками?

Організація обстановки в ДНЗ і вдома – одна з основних умов які впливають на формування у дітей навичок культури поведінки.

Завідуюча активно бере участь як в підготовці так і в проведенні всіх заходів у роботі з дітьми, вона корегує і направляє індивідуальну роботу з сімєю. Одне з основних завдань в цій роботі навчити кожного співробітника ДНЗ розвивати довірливі стосунки з батьками.

2. Куток для батьків.

Особливе значення у поширенні педагогічних знань та інформуванні батьків має «куток для батьків».

Творче використання цієї форми роботи дозволяє ознайомлювать батьків з питаннями щодо виховання дітей.

Зміст матеріалів які розміщуються в «кутках для батьків» повинен відповідати вимогам визначених програм виховання.

Такі кутки оформляються по групах, а інколи і для батьків всіх вихованців ДНЗ., Розміщують іх зазвичай у вестибюлі або поряд з методичним кабінетом завідуючої.

Облаштування місця для розміщення текстового чи ілюстративного матеріалу взалежності від умов може бути різноманітним: стенд, поличка для демонстрування дитячих робіт, спеціально облаштовані вітрини. Весь текстовий матеріал стенду повинен бути чітко і розбірливо напичатаним, ілюстраціцї повинні бути чіткими.

8 стр., 3878 слов

Типи сімей, особливості соціальної роботи з різними типами сімей

... батьків та дітей - чоловік і жінка живуть з різними ... бути матеріально забезпеченою або бідною, з хорошими взаємостосунками у сім'ї або поганими тощо. З точки зору соціальної роботи найбільшої уваги з ... особистості дитини. Дитяче виховання в умовах ... робота соціального робітника з неблагополучними осередками суспільства. Соціально-педагогічний патронаж заключається у спілкуванні з людьми, які з ...

Важливим є не тільки правильне оформлення стенду, а й приваблення до нього батьків.

Різноманітність, яскравість, відсутність стандартів у підборі матеріалів дає можливість виховавтелю розміщувати необхідну інформацію.

Щоб систематизувати зміст « кутка для батьків» можна розмістити матеріаль по розділах. Для поновлення текстів слід чітко визначити термін для їх зміни.

В розділі «Чим ми сьогодні займалися» коротко розповідається про те як проходив день, чим займалися, демонструються дитячі роботи.

Щоб досягнення дітей були переконливішшими інколи доцільно для порівняння виставити роботи ті які були зроблені на початку і в кінці року.

Роботи дітей повинні бути обовязково підписані, або розташовані в спеціальних індивідуальних конвертах, для того щоб кожен батько легко міг знайти завдання, виконане своєю дитиною. Матеріали розділу замінюються щоденно.

У розділі «Чим живе група» — вихователі розповідають, що чекає дітей в цьому місяці, які цікаві прогулянки, екскурсії, святкування плануються.

Тут також можна написати про те яку участь в організації тих чи інших заходів будуть