Робота з редактором формул Microsoft Equation

Робота з редактором формул Microsoft Equation — раздел Образование, Перелік програмних питань – Створення Формули, Зміна Вигляду І Розміру Елементів Формули, Розташування …

Все темы данного раздела:

1. Основні поняття інформатики. Форми представлення і властивості інформації. Одиниці виміру інформації. 2. Історія розвитку обчислювальної техніки. Механічні та математичні першоджерела.

Об’єктивність – відносна характеристика. Більш об’єктивною вважається та інформація, у яку методи вносять менший суб’єктивний елемент (фотознімок і малюнок об’єкта).

Людина, далека від цих питань, відповіла б, ймовірно, не замислюючись, так: справа в тім, що число 10 – кругле, на нього зручно множити будь-яке число, тому зручно рахувати десятками, сотнями і т.д

Десяткова система числення далеко не відразу зайняла те пануюче положення, що вона має зараз. У різні історичні періоди багато народів користалися системами числення, відмінними від десяткової.

Двійкова система числення дуже стара. Її зручність полягає в її надзвичайній простоті. В двійковій системі беруть участь тільки дві цифри 0 і 1, а число 2 представляє собою одиницю наступного розря

1. інверсія (НІ, заперечення, доповнення) – логічна функція однієї змінної, яка визначається таблицею істинності: х

1. Комутативність диз’юнкції і кон’юнкції*. Слово комутативний означає – переміщувальний (переместительный).

Цей закон, який виражає незалежність суми або добутку від перестановки доданків (

Будь-який алгоритм повинен мати такі властивості *:

 • масовість – тобто алгоритм повинен бути універсальним і його можна застосовувати до будь-яких задач пев

Словесний запис алгоритмів передбачає використання засобів звичайної мови, але з ретельно відібраним набором слів та фраз, що не допускають повторень, синонімів, двозмістовн

При побудові блок-схем алгоритмів використовуються блоки такого вигляду: Термінатор – відображає початок або кінець алгоритму*:

1. Усі блоки повинні мати по можливості однаковий розмір. 2. У блок-схемі кожен блок повинен з’єднуватись з іншими блоками за допомогою стрілок, що вказують напрямок потоку інформації. При

На початку 70-х років з’явилась теорія структурного програмування, яка сформувала методологію розробки та документування алгоритмів та програм. За своєю сутністю вона впроваджує методи системного п

Щоб змінити ім’я папки на нове, треба встановити курсор миші на назві папки і зробити два окремих клацання лівою кнопкою миші. При цьому назва папки виділяється як текстове

5 стр., 2169 слов

Джерела інформації та їх використання в науково-дослідній роботі

... їх характеризує новизна поданої інформації, повнота охоплення джерел і наявність довідкового апарату, що полегшує пошук і систематизацію літератури. Збір та обробку цих матеріалів в Україні ... огляд наукових матеріалів; релеративну, що міститься в описах прототипів наукових завдань; реферативну (вторинну), що міститься в анотаціях, резюме, рефератах; сигнальну (вторинну) - інформацію попереднього ...

Створення і вилучення папок та ярликів за допомогою провідника Спочатку треба у дереві папок виділити папку, в якій передбачається створення нової папки. Після цьог

Для переміщення папки у іншу папку треба мінімум дій: встановити курсор миші на потрібну папку у дереві, натиснути ліву кнопку миші і перемістити мишу на папку, до якої треба помістити виділену пап

Процес копіювання папок, файлів, ярликів за допомогою провідника відрізняється від процесу переміщення тільки тим, що при перетягуванні об’єктів треба тримати натиснутою клавішу Ctrl

Процес копіювання папок, файлів, ярликів за допомогою провідника відрізняється від процесу переміщення тільки тим, що при перетягуванні об’єктів треба тримати натиснутою клавішу Ctrl

Типологія комп. мереж – терит. розміщення її вузлів, вузлів мережі передачі даних, а також засоби зв’язку абонентів із вузлами. З′єднання типу „зірка”(головна машина пов’язана з усіма машинам

Internet – між мережа. Обєднання мереж, інформаційний простір, у середені якого здійснюється беззупинна циркуляція даних.1969-створення мережі ARPANET (мін. Оборони США) було залучено 4 комп. 1972-

World Wide Web — це єдиний інформаційний простір, що складається із сотень мільйонів взаємозалежних електронних документів, що зберігаються на Web-серверах. Окремі документи, що укладають простір W

Електронна пошта (E-mail).

Ця служба є однією з найбільш ранніх і мабуть найпоширениших сервісів Інтернет. Її забезпеченням в Інтернеті займаються спеціальні поштові сервери.

 • Характеристика основних і додаткових програм ППП Microsoft Office. Пакет прикладних програм (ППП) — це комплекс програм, призначений для розв’язування задач певного класу. Інтег
 • Характеристика елементів вікна word: заголовку вікна, меню, панелей інструментів, лінійки, текстового курсору і курсору миші, вікна текстового документу, рядка стану, кнопок переміщення тексту у
 • Виділення елементів тексту і форматування його: зміна шрифту, розміру, кольору і заливки тексту; – Видалення, копіювання і переміщення фрагментів тексту.

У редакторі Word під бл

Для зміни типу шрифту виділеного фрагмента можна скористатися спеціальним списком “Шрифт” панелі інструментів “Форматирование”. Цей список треба розкрити, за допомогою смуги прокручування знайти не

Окремі фрагменти тексту можна виділити іншим кольором літер. Для цього на панелі інструментів “Форматирование” є кнопка “Цвет шрифта” ( ).

На відміну від маркера, фрагмент, шрифт якого треба виділи

 • Створення, відкриття і збереження текстових документів за допомогою панелі інструментів Стандартная і меню Файл. Різниця між цими способами; – Формати, в яких можна зберігати документ Wo
 • Попередній перегляд документу перед друком; – Встановлення параметрів друку; – Організація друку документа; – Переривання друку документа.

Більшість документів

9 стр., 4024 слов

Робота з графічними об’єктами в текстовому редакторі Microsoft Word

... текст в зв'язаних написах Microsoft Word Щоб виділити весь текст в зв'язаних написах, виконайте одну з наступних процедур. Скопіюйте текст з кожного напису і вставте його в ... Текст напису WordArt Для створення напису на панелі Малювання є кнопка Напис . Її можна викликати за допомогою ... зв'язаних написів текст в них пропадає При копіюванні зв'язаних написів треба копіювати всі написи в ланцюжку. Якщо ...

 • створити файл;
 • вставит гіперпосилання;
 • відкрити;
 • панель границь;
 • зберегти;
 • вставити таблицю;
 • не розпространяти; — додати табл
 • стилі та форматування;
 • нумерований список;
 • стиль;
 • маркерований список;
 • шрифт;
 • зменшити відступ;
 • розмір шрифту; — збільшити в
 • створити таблицю;
 • стиль автоформату таблиці;
 • ластик;
 • напрям тексту;
 • тип лінії;
 • сортування за зростанням;
 • товщина лінії; — сортування за спад
 • викликає на екран діалогове вікно “Формат номера страницы”, яке забезпечує налагодження номера сторінки: вибір його формату і встановлення початкового номера сторінок даного документа —

По замовчуванню кожний елемент формули має певні характеристики: шрифт, накреслення і розмір. Щоб побачити або змінити розмір усіх однотипних елементів формули треба викликати відповідне діалогове

На розміщення формул у текстовому документі накладаються певні обмеження. По-перше, формули повинні бути відцентрованими у своїх рядках. По-друге, формули повинні бути пронумерованими, причому номе

 • Типи списків, що можуть зустрічатися в Word; – Можливості їх створення і налагодження. Для переліку якихось об’єктів у текстовому документі використовують списки, які можуть бут

Маркірований список можна створити трьома способами:

 • за допомогою кнопки “Маркеры” ( ) на панелі інструментів “Форматирование”;
 • за допомогою команди “Список…” меню “Формат”

Якщо відступ від лівого поля аркуша до маркера, та від маркера до тексту елемента списку не задовольняє користувача, їх можна змінити. Робиться це як за допомогою лінійки, так і за допомогою діалог

Нумерований список, як і маркірований може створюватись трьома способами:

 • за допомогою кнопки “Нумерация”( ) на панелі інструментів “Форматирование”;
 • за допомогою команди “Спи

Для зміни параметрів нумерованого списку, як і у випаду маркірованого треба виділити цей список і скористатися послугами діалогового вікна “Изменение нумерованного списка”, яке викликається за схем

Створення багаторівневого списку відрізняється від звичайних попередніми діями: перед кожним абзацом другого рівня списку треба один раз натиснути клавішу Tab, третього рівня – два рази і т.д.

Налагодження багаторівневого списку виконується за допомогою діалогового вікна “Изменение многоуровневого списка”, яке викликається за схемою: еню “Формат”  Команда “Список…” =

 • Зміна зовнішнього вигляду Word за допомогою команд меню Сервис Параметры і Настройка; – Призначення макросів і отримання статистики документу. Макроси Створити або вико
 • Створення і зміна об’єктів WordArt; – Робота з екранною графікою; – Вставка і налагодження графічних об’єктів в Word.

Офісний пакет WordArt дозволяє вставляти у текстов

3 стр., 1399 слов

Как оформить рамки и списки в дипломной работе по ГОСТу: подробные ...

... или словосочетание, то отделять их можно запятыми; маркером для списка в дипломной работе лучше выбирать точку либо тире. Оформление нумерованного списка Нумерованный список целесообразно использовать, чтобы показать последовательность и этапность ...

Існує декілька методів вставки графічних зображень у документ. Найбільш простий метод — це копіювання зображення в якійсь програмі і наступній вставці його в Word через буфер обміну. Для цього обид

Для офісного пакету MS Office розроблено спеціальну “галерею” графічних зображень ClipArt, які входять до стандартного комплекту поставки. При бажанні цей список картинок можна поповнювати. Щоб вст

Для збільшення або зменшення лінійних розмірів картинки треба клацнути по ній лівою кнопкою миші. Способом перетягування за ці маркери можна змінювати горизонтальні та вертикальні розміри картинки,

 • Створення малюнків за допомогою панелі Рисование; – Форматування елементів малюнка. Панель інструментів “Рисование” призначена для створення простих схем і рисунків безпосереднь
 • Створення колонок і буквиць, зносок і змісту.

MICROSOFT WORD належить до текстових редакторів, які надають багато можливостей автоматичної верстки документа, до яких належить: ·

Текстовий редактор Word надає прекрасну можливість автоматично зібрати зміст. Особливо зручно це в тому випадку, якщо документ існує в електронному вигляді. Тоді, клацнувши мишею на номері відповід

 • Використання авто тексту і авто заміни. Автотекст є засобом прискореного введення досить складних конструкцій тексту. Він дозволяє зберігати текст або графіку у спеціальному списку (рис.

Закладки слушно використовувати, коли текстовий документ, з яким працює користувач досить великий, а користувачу доводиться звертатись до різних місць цього документа. Закладку можна вставити за сх

Щоб позначити місце переходу за гіперпосиланням, спочатку треба вставити у місце переходу закладку. Потім треба виділити у тексті слово або фразу,яка повинна викликати перехід до цієї закладки і ті

Електронна таблиця — це електронний еквівалент звичайного паперового облікового бланку, що містить ряд стовпців (колонок) і рядків, в які можна записувати числові і текстові дані. Як правило, такі

Основними структурними елементами електронної таблиці можна вважати робочу книгу (файл електронної таблиці, складається з робочих аркушів (від 1 до 256, по замовчуванню – 3); і робочий аркуш.( вікн

Текст- будь-яка послідовність символів (довжиною до 32 тисяч), яка не є формулою або числом; після вводу тексту в комірку, перед ним автоматично вставляється символ “Апостроф” – це ознака текстових

На першому етапі побудови таблиці треба у комірки ввести постійні дані, які не будуть змінюватись у процесі її експлуатації. Це, перш за все, шапка таблиці з назвами стовпців та тексти у підсумково

У будь-яку комірку таблиці можна вставити примітку, тобто текст, який пояснює призначення даних, записаних у ній. Примітки, як правило, призначені для оператора комп’ютера і не повинні роздруковува

Діалогове вікно“Страница”– основний інструмент налагодження параметрів друкованого аркуша електронної таблиці. Вибір параметрів друкованого аркуша. Параметри вкладки “Страница” забезпечуют

Процес створення складається з чотирьох етапів, але має деякі особливості. На першому етапі створення обирається вигляд гістограми. Другий крок дозволяє редагувати діапазон даних, задати імена для

Кругова діаграма використовується для ілюстрації долі окремих елементів у цілому. Вона будується на даних одного рядка або одного стовпця даних. Для побудови діаграм існує спеціальний інст

10 стр., 4679 слов

Робота з базами даних access

... без программирования пятидесяти макросов Модули: Visual Basic for Applications программирование баз данных Access Полнофункциональная среда разработки поддерживает множество мощных современных возможностей: многооконный режим ... работы с базой данных в Microsoft Access. 1.1. Что такое "База данных". 1.2. Проектирование базы данных. 1.3. Создание базы данных. 1.4. Работа с таблицами. 1.5. ...

Процес створення складається з чотирьох етапів, але має деякі особливості. На першому етапі створення обирається вигляд гістограми. Другий крок дозволяє редагувати діапазон даних, задати імена для

При введенні формул треба пам’ятати, що:кожна формула починається знаком „=”; кожна формула містить як числові значення, так і арифметичні дії. Якщо посилання на якісь комірки таблиці зале

Крім тригонометричних та логарифмічних до математичних належить ще ряд корисних функцій, таких, як: Округл– округляє аргумент за математичними правилами; Произвед– обчислює добуто

Перелік статистичних функцій складається з 80 вбудованих функцій. Найвідомішими із статистичних функцій можна вважати такі: Макс– знаходить максимальне значення із списку значень;

 • До найпростіших текстових функцій можна віднести такі: Левсимв– з аргументу виділяє вказану кількість лівих символів; має 2 аргументи: комірку з текстовими даними і кількість лівих символі

перетворення даних типу “дата‑час”. Простішими функціями цього типу є: День – перетворює дату на день місяця (число від 1 до 31); Деньнед– перетворює дату на день тижня (чис

Для створення нового списку треба викликати діалогове вікно “Параметры” за схемою: Меню “Сервис”  Команда “Параметры…”  Вкладка “Списки” Новий список записується у полі “Эл

Дані в таблицях за звичай розташовані хаотично, що ускладнює пошук необхідної інформації. Тому для забезпечення кращого розгляду таблиці доцільно відсортувати данні у відповідному порядку. Сортуван

Діалогове вікно “Сортировка Диапазона” містить додаткові параметри сортування, які значно розширюють можливості сортування. По-перше, можна встановити ідентифікацію ключових стовпців за іменами кол

Вести пошук даних, які відповідають потрібному критерію, можливо не тільки за допомогою форми даних. В тому випадку, коли необхідно задати комплексні критерії пошуку, на підмогу можуть прийти функц

Для розробки презентацій мультимедіа найпростішою в Україні є російськомовна версія PowerPoint, яка входить до складу інтегрованого пакету MS Office. За допомогою цього компонента розробляють презе

Програма Microsoft Outlook – це новий менеджер інформації, який служить для організації єфективної роботи з інформацією в офісі. Вона з’явилася вперше в версії MS Office 1997. Ця програма зберігає

Штучний інтелект (artificial intelligence) – один з розділів інформатики, в межах якого ставляться і вирішуються задачі апаратного і програмного моделювання тих видів людської діяльності, які тради

Знання можна визначити як виявлені закономірності предметної галузі (принципи, зв’язки, закони), які дозволяють вирішувати задачі в цій галузі. З точки зору штучного інтелекту знання можна