Реферат соціальна робота з групами ризику

>ДЕПАРТЕМЕНТ ОСВІТИ МІСТА МОСКВИ

МОСКОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Факультет соціальної педагогіки

Кафедра соціальної педагогіки

Романова Марія Вікторівна

студентка групи641в

>очно-заочной форми навчання

«Робота соціального педагога з родиною «групи ризику»

(дипломна робота)

Науковий керівник

Клочкова Людмило Іванівно

доктор педагогічних наук, професор

РецензентЖундрикова С.В.

Допущений до захисту

Завідуючий кафедри _________________

_______________________________>200__г

Дипломна робота захищена на засіданні

Державної атестаційної комісії

«_____»________________________>200__г

з оцінкою «_________________________»

Голова ДАК ____________________

Москва 200__

Запровадження

У кожної людини сім’я посідає особливе місце. У сім’ї зростає дитина і в роки житті засвоює норми гуртожитки, норми людські стосунки, всотуючи із сім’ї добро і зло, все, ніж характерна його родину. Сім’я є джерелом іопосредующим ланкою передачі дитині соціально-історичного досвіду, і, досвіду емоційних та ділових відносин між людьми. Зважаючи на це, з повне право вважати, що сім’я була, є і найважливішим інститутом виховання, соціалізації дитини.

Сім’я — це невід’ємна складовасоциально-педагогической діяльності, оскільки успішний розвиток і соціалізація дитини багато чому визначається сімейної ситуацією.

На розвиток людини впливає чимало різних факторів, як біологічних, і соціальних. Головним соціальним чинником, впливає на становлення особистості, є сім’я. Залежно від складу сім’ї, від у ній до членів сім’ї та загалом до оточуючим людям людина дивиться поширювати на світ позитивно чи негативно, формує свої думки, будує свої відносини з оточуючими. Відносини у ній впливають те що, як людина опісля будуватиме свою кар’єру, яким шляхом вона піде.

Саме сім’ї індивід отримує перший життєвий досвід, тому важливо у якій сім’ї виховується дитина, в благополучної чи неблагополучної.

Істотних змін щодо соціально-політичних, економічних умов життя нашого суспільства, розвиток ринкових відносин вплинули на перетворення сучасної сім’ї.

5 стр., 2062 слов

Робота зі скаргами незадоволених клієнтів

... Internet 21 4. Система роботи зі скаргами у мережі готелів Promus. 22 5. Система обслуговування клієнтів в Microsoft 23 6. ... в базах даних (якщо існують), а проблеми пов'язані зі скаргами, залишаються поза увагою менеджерів по маркетингові та торгового персоналу ... суспільства. Фірми немає права ігнорувати прояв окремих інтересів такі групи споживачів. У цьому правильніше надходять такі, які створюють ...

Наука має численними даними, з яких випливає, що шкоди розвитку дитині неможливо відмовитися від сімейного виховання, оскільки він дає дитині всю гаму почуттів та емоцій, широке коло поглядів на життя.

Про необхідність надання сімейному вихованню цілеспрямованості, наукової обгрунтованості, про важливість поєднання знання і набутий досвіду говорили класики вітчизняної педагогіки. Теорія сімейного виховання, як самостійна область педагогічних знань, займала чільне місце у працяхК.Д. Ушинського, Н.В.Шелгунова,П.Ф.Лесгафта,П.Ф.Каптерева,М.И.

Вони наголошували на необхідності вивчення сім’ї як природною життєвого середовища для дитини, мікрокосму того суспільства, яке її створило. Сімейне виховання розглядається чи як найперше обов’язок батьків або сприймається як всебічно розвиток самодіяльної творчій особистості.

Нині сім’я як соціальна інституція переживає тяжку політичну кризу.Утрачено дуже багатосемейно-нравственних традицій, змінилося ставлення батьків дітям, зруйнований психологічниймикросоциум сім’ї. У нових кризових умовах сім’я неготовим взяти повну відповідальність за виховання своїх дітей, оскільки змінилися економічних умов змушують батьків більшу частину часу шукати джерела існувати збитки дітей.

Друга половина минулого століття увійшла у історію педагогіки і психології початком експериментального вивчення сім’ї. За роки виконано багато дисертаційних робіт, написано багато монографій, збірок наукової праці, які містять характеристика сучасної сім’ї (>Е.П.Арнаутова, А.Я. Варга,Т.А. Маркова та інших.).

Значна частина коштів експериментальних робіт спрямовано дослідження будь-яких конкретних, але важливих для теорії питань сімейного виховання. Роботи сучасних учених присвячені проблемі психології сім’ї, тактиці сімейного виховання (С.В. Ковальов, А.В. Петровський, О.С.Спиваковская та інших.).

Представляють цінність щоденникові записи матерів, у яких відбиваються особливості сімейного виховання і формування дитині (Є.І. Конраді,В.К. Махова, дружиниНикитини).

З наукової погляду цінні щоденникові книжки, створені професійними педагогами, психологами, як, наприклад, «Близнюки» В.С. Мухіної, «Щоденник матері» Н.А.Менчинской та інші.

Пильний інтерес до своєї сім’ї пояснюється та низку інших обставин: погіршенням демографічній ситуації країни; ускладненням виховних завдань та зростання числа дітей із девіантною поведінкою; ускладненням психологічного, емоційного, духовного світу сучасної людини, зростанням його потреб, які теж в багато формуються у ній.

Про необхідність надання сім’ї педагогічної допомоги в ряді робіт (>Е.П.Арнаутова, Л. В.Загик,О.Л. Звєрєва,Т.А. Маркова та інші), у яких підкреслюється важливість обліку особливостей умов сімейного виховання, спрямованості цієї допомоги формування від батьків педагогічних знань й уміння останні змогли ефективно використати. У результаті розвитку суспільства процес дітей стає дедалі тривалим та складних. Це пов’язано з дією багатьох чинників, головними серед яких є ускладнення самої громадського життя і подовження періоду дитинства. Сім’я у своїй виховної діяльності стала дедалі більше потребуватимуть допомоги, як з боку суспільства, і із боку педагогів.

15 стр., 7496 слов

Робота соціального педагога з сім’єю групи ризику

... Соціально-педагогічна підтримка дитини, яка потрапила у важку життєву ситуацію. 3. Гармонізація відносин між дитиною та батьками, виховання толерантності. 4. Розробка та реалізація комплексної програми роботи соціального педагога з «сім'єю групи ризику», ...

Соціального педагогові доводиться зіштовхуватися з різними типами сімей. Але першочергове завдання соціального педагога регулярно працюють з сім’єю групи ризику, це дозвіл кризових ситуацій, які найчастіше трапляються у сім’ях, у яких не забезпечуються умови у розвиток кожного членів сім’ї. Така сім’я називається «неблагополучна» чи сім’я «групи ризику».

Громадська думка, засоби інформації і з вітчизняні дослідники відзначають зростання кількості із неблагополучних сімей, що стає одним із найгостріших проблем сучасної Росії.

Категорія сімей соціального ризику потребує високопрофесіональної діяльності багатьох фахівців: психологів, наркологів, юристів. Проте соціальному педагогові відводиться основна діагностична, координує, правозахисна роль, оскільки саме його може надавати допомогу і їхнім дітям, і батькам.

Тема дослідження: «Робота соціального педагога з «сім’єю групи ризику»».

Проблема дослідження: які напрями соціально — школи соціального педагога з «сім’єю групи ризику»?

Мета: виявлення специфіки роботи соціального педагога з «сім’єю групи ризику».

Об’єкт: методику та технологія роботи соціального педагога з «сім’єю групи ризику».

Предмет дослідження: утримання і формисоциально-педагогической роботи з «сім’єю групи ризику».

Гіпотеза дослідження: своєчасне виявлення загальних проблем, що у «сім’ях групи ризику», розробка та реалізація Комплексної програми «Сім’я групи ризику» і індивідуальногосоциально-педагогического маршруту кожної сім’ї, сприяє відновленню порушених відносин між членами сім’ї, сприяє вирішенню важких життєвих ситуацій дітей, які виховуються у цих сім’ях.

Завдання дослідження:

1. Виявлення актуальних проблем життєдіяльності дитини на сім’ї групи ризику.

2. Соціально педагогічна підтримка дитини, що у важку життєву ситуацію.

3. Гармонізація відносин між дитиною та батьками, виховання толерантності.

4. Розробка і реалізація Комплексної програми роботи соціального педагога з «сім’єю групи ризику», «індивідуального маршрутусоциально-педагогической підтримки» для сім’ї.

Методи дослідження: теоретичний аналіз літератури з проблемі дослідження, спостереження, розмова, анкетування, експеримент, тренінг, переконання.

Положення, винесені право на захист:

1. Сім’я «групи ризику» має специфічні особливості, пов’язані з об’єктивними і суб’єктивними обставинами.

2. Комплекс проблем що у сім’ї «групи ризику» потрібно вирішувати з допомогою комплексу методів і форм роботи з основі програмного підходу.

3. Найефективнішою формою роботи соціального педагога з родиною «групи ризику» є «індивідуальний маршрут соціально педагогічної підтримки», до складу якого індивідуальні способи допомоги дітям, батькам.

База дослідження: середня загальноосвітньою школою № 267 р. Москва, сім’я «групи ризику»Златникових.

>Випускная кваліфікована робота складається з запровадження, двох глав, укладання, списку літератури, докладання.

У запровадження обгрунтована актуальність проблеми, її практична значимість, сформульовані об’єкт, предмет, мету й завдання, гіпотеза дослідження.

8 стр., 3878 слов

Типи сімей, особливості соціальної роботи з різними типами сімей

... це особиста робота соціального робітника з неблагополучними осередками суспільства. Соціально-педагогічний патронаж заключається у спілкуванні з людьми, які з якихось причин стали соціально неблагополучними, відвідуваннях сімей, в яких ... благополучні); сім'ї групи ризику. Таких типологій можна назвати значно більше. Крім того, у межах кожного типу можна ще визначити окремі види сімей. Наприклад, види ...

У першій главі «>Психолого-педагогическое обгрунтування проблемисоциально-педагогической діяльності, зі «сім’єю групи ризику» дано аналіз поняття «сім’я», «сім’я групи ризику», розглянуті особливості «сім’ї групи ризику», дана характеристика дітей відчувають сімейне неблагополуччя.

У другій главі «>Опитно-експериментальная виявлення специфіки роботи соціального педагога з «сім’єю групи ризику» розроблено спеціальну програмусоциально-педагогической діяльності, зі «сім’єю групи ризику», представлені результати дослідно-експериментальної роботи.

Наприкінці сформульовані висновки з проведену роботу.

Список літератури містить 32 найменування.

Глава 1.Психолого-педагогическое обгрунтування проблеми соціально школи з « сім’єю групи ризику»

1.1. Причини появи «сім’ї групи ризику»

Сім’я є одним із важливих сфер одним із головних об’єктів Школі соціальної роботи. Сім’я є складне соціальне, комплексне, багатофункціональне поняття, форму життєдіяльності людей, зумовлену існуючими суспільно-економічними і юридичними нормами.

Сім’я – мала соціальна група, джерело якої в шлюбі, кровному кревність чи індивідуальних потребах людей союзі друг з одним. Її відрізняють єдиний економічний підставу, спільність побуту, взаємно залежний спосіб життя її старших і молодших членів, певна структура ролей і норми взаємодії,емоционально-нравственние зв’язку, відносини допомоги, підтримки та питаннями захисту.

Сім’я – базисна основа первинної соціалізації особистості. Саме з городу сім’ї починається процес засвоєння дитиною громадських і культурних цінностей.Социологическими дослідженнями (Куликова Т. А) виявлено, що сім’ї на дитини сильніше ніж вплив школи, вулиці, засобів, отже, від соціального клімату у своєчасній сім’ї, духовного й фізичного становлення у ній дітей у найбільшою мірою залежить успішність процесів розвитку та соціалізації дитини.

Сьогодні у Росії понад 40 млн. сімей. Сім’я дуже й чуйно реагує попри всі позитивні й негативні зміни, які у суспільстві, зачіпає гуманний і антигуманний сенс які у суспільстві процесів. Нині більшості населення своїх доходів перебуває, на рівні прожиткового мінімуму. Знижується народжуваність, зі зниженням народжуваності зростає кількість дітей, народжених поза шлюбу.

Важка матеріальна ситуація складається у багатодітних сім’ях, яких становить близько двох млн. Зростає кількість малозабезпечених, і навіть безпритульних дітей. Усі соціальні проблеми, із якими пов’язана сім’я, погіршують внутрісімейні проблеми, а соціальну поведінку людини дорослих членів сім’ї веде до підліткової злочинності, раннього материнству, дитячої, підліткової наркоманії, алкоголізму. Усе це веде до потреби соціальної реабілітації дітей.

Два десятиліття тому роботу з сім’ями групи ризику в тому, що батьків або лікували, найчастіше від алкоголізму, чи їх позбавляли батьківських прав, дітей відправляли в дитячі будинки і інтернати, де педалювали забезпечення життєво важливих потреб і навчання. Мало уваги зверталося на те, що сім’я групи ризику через несприятливих умов виховання або відсутність такого, входили у доросле життя не підготовленими, було неможливо адаптуватися до групи однолітків і мали труднощі зі спілкуванням.

34 стр., 16520 слов

Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами

... БАТЬКАМИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 1.1 Загальна характеристика груп дітей з особливими потребами 1.2 Соціально-психологічні особливості сімей, що мають дітей з особливими потребами 1.3 Особливості ставлення батьків до дітей з особливими потребами 1.4 Особливості психологічного прийняття батьками дітей з особливими потребами РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРИЙНЯТТЯ БАТЬКАМИ ДІТЕЙ З ...

Сучасна сім’я переживає складний етап розвитку. Склалася ситуація, коли він сім’я, і діти стали заручниками економічних і полі-тичних перетворень у країні, що призвело до деформації внутрішньосімейних стосунків, спотворення морально-ціннісних орієнтирів. Сім’ї замало коштів у розвиток дитини: купівлі книжок, реалізації захоплень та інтересів, проведення дозвілля, відпочинку, участі у екскурсіях. Це торкнулося багато благополучні і щодо благополучні сім’ї.

У складних матеріальних умовах перебувають сім’ї з малолітніми дітьми (до 3 років).

Зі збільшенням числа різноманітнихсоциально-неблагополучних сімей зростає кількість безпритульних підлітків. За даними МВС Росії обліку органів міліції перебуває близько 620 тисячподростков-правонарушителей і 113 тисяч батьків, які впливають на поведінка дітей. Батьки 30% неблагополучних родин систематично зловживають спиртними напоями. Рятуючись від жорстоких поневірянь і насильства близько 50 тис. підлітків щорічно йде з дому, 2 тис. підлітків закінчують життя самогубством, також посилюється тенденція жорстоких поневірянь батьків із дітьми.

Діючи у сфері дитини, соціальний педагог покликаний надавати необхідну допомогу й підтримку сім’ї. У і завдання центру входить встановлення контактів із сім’єю; виявлення труднощів і негараздів сім’ї; стимулювання сім’ї та її членів до брати участь у спільної прикладної діяльності; надання посередницьких послуг у встановленні зв’язків ізспециалистами-психологами, соціальними працівниками, лікарями, юристами, ні з представниками органів влади, громадськістю.

Соціальний педагог забезпечує громадське визнання і громадську підтримку сім’ям, що добре виховують своїх дітей; використовує індивідуальні методики роботи з кількома сім’ями, які потребують особливої допомоги (сім’ями з «групи ризику», багатодітними і неповних сімей та інших.); сприяють розвиткусемейно-соседских форм кооперації і взаємодопомоги.

Нині поняття «сім’я групи ризику» вживається частенько у педагогіці і психології. Сім’я групи ризику — це те категорія сімей, яка через для певних обставин схильна до негативним зовнішніх впливів товариство та її кримінальних елементів, що причиною дезадаптації дітей і дорослих.

Аби вирішити питань наданнясоциально-педагогической допомоги й підтримки потрібно чітко уявляти собі контингент таких сімей та його психологічну характеристику.

За підсумками вивченій літератури, проведення анкет, розмов, опитувань, ми виявили причини виникнення «сімей групи ризику»

Основні причини є такі обставини:

 • пияцтво однієї чи обох батьків;
 • їх асоціальним поведінка (дармоїдство, жебрацтво, злодійство, проституція тощо);
 • виникнення на квартирі кубел кримінальних і асоціальних елементів;
 • сексуальне розбещення батьками власних дітей, торгівля ними;
 • вбивство котрогось із батьків очах дітей друзями по чарці або іншими батьком;
 • відбування однією з батьків терміну ув’язнення;
 • лікування котрогось із батьків від алкоголізму, психічного захворювання;
 • жорстоке поводження з дітьми (побої, побиття з нанесенням важких травм, голод тощо.);
 • залишення малолітніх дітей одних без їжі та води;
 • відсутність в родині даху над головою,скитание разом із батьками без коштів існування і відсутність постійного місце проживання;
 • пагони дітей із вдома, конфлікти із однолітками і т.д.

Аналіз умов життя таких сімей показує, що організувати неможливо виділити одну головної причини, що стала чинником ризику.

2 стр., 948 слов

Засоби та заходи співпраці ДНЗ збатьками дітей

... Робота з батьками літом., Підготовка дітей до школи., Різні форми зоахочення батьків до співпраці., Виявлення і відбір позитивного досвіду виховання в ... ДНЗ з сімєю., ДНЗ і сімя; єдність цілей і завдань ДНЗ і сімї. Індивідуальна робота з батьками Відвідування сімї дитини дошкільника. відвідування батьками ДНЗ. ... приваблення до нього батьків. Різноманітність, яскравість, відсутність стандартів у підборі ...

Фахівці (>Жутикова Н.В.) найчастіше фіксують поєднання багатьох несприятливих умов, що унеможливлюють подальше проживання дітей у сім’ях, де створюється пряма загроза здоров’ю дитини та її життя.

Вплив несприятливих, а часто нелюдських умов життя дітей у сім’ях час викликають негативні психічні, фізичні й в дитини, що призводять до надзвичайно тяжких наслідків.

Діти виникають значні відхилення як і поведінці, і у особистісному розвитку (>Зацепин В.І):

 • відсутність навичок гігієни, невміння поводитись громадських місцях;
 • нездатність адаптуватися до незнайомій середовищі, до нових обставин;
 • гіперсексуальність, порушення статевої орієнтації;
 • злодійство, брехливість, втрата цінності людського життя, жорстокість, агресивність, втрата інтересу до праці, ліньки;
 • відсутність ціннісними орієнтаціями, відсутність норм моралі, які у суспільстві, бездуховність;
 • втрата інтересу знаннями;

погані звички (вживання алкоголю, наркотиків, куріння,