Реферат соціальна робота

Соціальна робота — професійна діяльність із організації допомогу й взаємодопомоги людей і групам, що потрапили у важкі життєвих ситуацій, їх психосоціальної реабілітації і інтеграції. У узагальненому вигляді соціальна робота є складне громадське явище, самостійну область науково-практичного знання, професію, і навчальну дисципліну.

Соціальна робота щодо молода наука, у квітні 1991 року рішенням Державного комітету з питань праці й соціальних питаннях №92 перелік професій Російської Федерації доповнився нової спеціальності.

Професія соціального працівника стає досить поширеним, але з всіх людей закінчили інститут звертаються і здобули освіту, може бути фахівцями у цій галузі, оскільки вони мають базові знання, але завжди пам’ятають, що ця професія пов’язані з людьми, а насамперед із підлітком, яка має дуже складний внутрішній світ образу і щодо нього може бути спеціальний душевний підхід. Тільки знання (розуміння) людини допоможе соціальному педагогові прийняти правильне рішення.

Проблему цілісного розуміння людину, як об’єкта пізнання теорія Школі соціальної роботи виносить за дужки теоретичних побудов, наголошуючи на обгрунтуванні різних моделей практичної діяльності з соціальний захист нужденних, технологій соціальної підтримки людей, мають проблеми. Але це значить, що у теорії Школі соціальної роботи зовсім не від враховуються вимоги цілісного бачення людини, його різнобічного осмислення.

Найважливішимфилософско-социологическим підставою яка у соціальної роботі системи гуманістичної психології є вимога цілісності осмислення людину, як явища життя, суб’єктажизнеосуществления.

Підвищена увага до світу існування, у якому з’єднані та вітчизняний досвід, і наука, та раціональне, і емоційне, і психологічну, і біологічне, і соціальний, іхозяйственно-економическое, і політичний, і духовно-культурне, і навіть до світу явищ, фактів, становить суттєвий аспект феноменологічного бачення буття людини. Це дозволяє відкрити йому власна багато в чому унікального досвіду, зберігати наступність у розвитку кожної людського життя, усіх суб’єктів громадського буття, протистоятинежизненним схемами, неефективним, надуманим формам Школі соціальної роботи.

Завданням справжньої роботи є підставою вивчення структури Школі соціальної роботи. Адже соціальну роботу слід розглядати, як самостійну науку, який визначає її місце у системі наук. Як і кожна наука, соціальна робота має власний предмет, об’єкт, функції.

19 стр., 9354 слов

Особливості здійснення соціальної роботи в Німеччині на кінець ...

... соціальна робота в Німеччині. Предмет дослідження: особливості здійснення соціальної роботи в Німеччині. Мета дослідження: проаналізувати досвід розвитку, організації та функціонування соціальної роботи в Німеччині. Гіпотеза дослідження: ґрунтується на припущенні, що особливості здійснення соціальної роботи в Німеччині ... неблагополучними сім’ями й доглядом за людьми похилого віку. Соціальний захист ...

1. Об’єкти і суб’єкти Школі соціальної роботи

Термін «об’єкт» застосовується під час аналізу конкретної двосторонньої зв’язку, яка описує одиничне ставлення пізнання і правоохоронної діяльності. У цьому вся конкретному відношенні сторона, що здійснює пізнання чи діяльність, називається суб’єктом; сторона, яку спрямоване пізнання чи діяльність, називається об’єктом.

Об’єктом Школі соціальної роботи служать люди, що потребують сторонньої допомоги: старі, пенсіонери, інваліди, важкохворі, діти; люди, хто у важку життєву ситуацію – біду; підлітки, вони виявилися в поганий компанії, і ще.

Розглянемо деякі об’єкти Школі соціальної роботи.

>1.Пенсионери і інваліди. Демографічна ситуація останніх десятиліть характеризується значним збільшенням частки осіб похилого віку у структурі населення. Демографічне старіння як глобальна тенденція розвитку сучасної цивілізації привертає до становищу літніх людей у світі. Така ситуація обумовлює формування нових потреб осіб похилого віку. Проблеми їхсоциаль-ной захищеності стають особливо актуальними у сучасних умовах.

Люди похилого віку і інваліди Російській Федерації мають всю повноту соціально-економічних та особистих права і свободи, закріплених Конституцією Російської Федерації. Проте зміна соціального статусу людини у старість і інваліда, що з припиненням чи обмеженням трудовий та суспільній діяльності,испитивание труднощів в соціально-побутової та психологічної адаптацію нових умов, породжує серйозні соціальні проблеми. Найгострішою проблемою є обмеження життєдіяльності осіб похилого віку і інвалідів.

У розв’язанні цієї проблеми першочергового значення набуває вдосконалення системи соціальної реабілітації та соціальній допомоги старим та інвалідів.

>Составним елементом соціального захисту осіб похилого віку і інвалідів на етапі є надання соціальної допомоги.

Соціальна допомогу – забезпечення в грошової і натуральному вигляді, як послуг чи пільг, наданий з урахуванням законодавчо встановлених державою соціальних гарантій із соціального забезпечення.

Важливим умовою соціальної реабілітації інвалідів і підстаркуватих на сучасний період початку ринкових відносин стає підтримку рівень життя рахунок підвищення розмірів пенсій. Однією із ефективних заходів соціальної реабілітації осіб похилого віку і інвалідів був частиною їхнього трудова зайнятість.

2. Сім’я – головний об’єкт Школі соціальної роботи. У сім’ї , значною мірою, зароджуються проростає все здорові передумови. Хто і як житиме і у майбутньому – це від цього, яке соціальне самопочуття сучасної сім’ї, як вирощує дітей і які риси їм прищеплює. Тому сім’я перебуває у центрі уваги соціального працівника і як одне з найважливіших сфер своєї діяльності.

Реформування суспільства різко загострило проблему сімей, які потребують соціального захисту. Серед її об’єктів – сім’ї самотніх матерів ; військовослужбовців строкової служби з дітьми ;сім’ї з дітьми-інвалідами; члени багатодітних сімей; з малолітніми дітьми віком у три роки; студентські сім’ї; сім’ї безробітних, мають неповнолітніх дітей тощо..

16 стр., 7505 слов

Соціальні служби та форми роботи з населенням в громадах

... роботи в цій школі найкращих педагогів, психологів, реабілітологів. Це дає можливість дітям-інвалідам адаптуватися до соціального ... центри в містах Франції, де інтенсивно розвивається такий напрям соціальної роботи як ... роботи в кварталі, окрузі. Він приймає на роботу аніматорів, координує їх діяльність в ... роботи з дітьми та молоддю є створення умов для їх освіти та самоосвіти. Наприклад, в Данії, ...

Останні 3 роки відбулося бурхливе розростання сімей всіх категорій, що потребують матеріальної підтримці. Особливо помітне зростання із малозабезпечених родин серед багатодітних і неповних. Причини кризового стану сімей можна умовно розділити на економічні та соціальні. Економічні – такі як втрата роботи, невиплата заробітної плати посібників, низький рівень оплати праці- є характерними. Серед соціальні причини частіше зустрічаються такі як алкоголізм, дармоїдство, протиправне поведінка однієї чи подружжя. Зазвичай, цьому супроводжує низький культурний рівень, бездуховність, безвідповідальність перед дітьми. Дитина, зростаючий у сім’ї, часто неврівноважена, психологічно придушений . Найчастіше діти саме з цих сімей – важкі діти , із них рекрутуються юні правопорушники.

Держава прагне надати можливу допомогу у змісті й фізичному вихованні дітей. Проте централізованих коштів недостатньо, і який завжди їх використовують раціонально. Дуже важлива діяльність місцевих органів влади, які вишукують з допомогою внутрішніх ресурсів можливість допомогти сім’ям.

Сімейні конфлікти та насильство у ній, емоційний розлад, пияцтво і ще проблеми – усе це турботи Школі соціальної роботи.

Завдання Школі соціальної роботи з родиною – навчити сім’ї самодопомоги і взаємодопомоги.

Суб’єкти Школі соціальної роботи:

1. Головний суб’єкт Школі соціальної роботи – держава з його органами виконавчої як місцевого, і регіонального рівня.

З прийняттям концепції розвитку соціального обслуговування населення Російської Федерації 4 серпня1993года, щодо справи, стався відхід принципів соціального забезпечення і до системи соціального захисту, ухваленій у країни. У його основу було покладено турбота держави, «куди входять як ліквідувати причини, що перешкоджають людині, сім’ї, групам людей досягти оптимальний рівеньблагосос-тояния, і організацію індивідуальної допомоги людям, що потрапили у важку життєву ситуацію».

>2.Органи виконавчої – основний суб’єкт соціального захисту населення

У системі управління особливу увагу займають проблеми місцевих органів влади, органів місцевого саморегулювання. А головною завданням місцевих органів влади є проведення постійної, планомірної , організуючою діяльності з створення умов життєдіяльності населення, його реалізації інтелектуального , творчий потенціал і забезпечення соціального захисту що потребують цьому громадян.

3. Фахівець із соціальної роботі

Світова потреба у соціальних працівників виникла наприкінці минулого століття зв’язки Польщі з проявами гострих соціальних проблем. Після двох світових війн, небачених економічних та соціальних криз ця необхідність стала ще більше насущної та жорсткої усвідомленої.

Посада соціального працівника введена 1991 року. У кваліфікаційному довіднику він наділяється різноманітними посадовими обов’язками: виявляє в мікрорайонах сім’ї та окремих осіб, що потребують соціально- медичної, юридичної, психолого-педагогічної, матеріальну годі й інший допомоги, охороні морального, фізичного і психічного здоров’я; встановлює причини які виникли в них труднощів, конфліктним ситуаціям, зокрема. на роботі, навчання, надає їм сприяти їх розв’язати і соціальний захист; сприяє інтеграції діяльності різноманітних і громадських організацій та установ з надання необхідної соціально-економічної допомоги населенню; проводить психолого-педагогічні і юридичні консультації з питанням сім’ї та шлюбу, виховні роботи з неповнолітніми дітьми з асоціативне поведінкою; виявляє і допомагає сприяння дітям і дорослі, потребують опіку та піклування, отриманні матеріальної, соціально-побутової й інший допомогу й багато іншого.

8 стр., 3931 слов

Основні форми і методи організації виховної роботи в початковій школі

... діяльності здебільшого вважають кількісне охоплення, активність самих учнів. Групові форми виховної роботи До цих форм належать політичні інформації, години класного керівника, гуртки художньої самодіяльності, робота ... у позакласній виховній роботі належить гурткам художньої самодіяльності. Виховна цінність участі учнів у їх роботі полягає в тому, що мистецтво естетично розвиває їх, пробуджує ...

Коли раніше сім’я практично повною мірою дбала дітей і, той зараз змінилося її модель неспроможна виконувати цих функцій.

4. Громадські і благодійних організацій

Розробка законопроекту почалася 1991 року. І лише 1995 року закон «Про благодійної роботи і благодійні організації» було прийнято Державної Думою.

Найбільш численні серед російських громадських організацій об’єднання, створені інвалідами, ветеранами, багатодітними сім’ями, батьками дітей-інвалідів, себто місцями людьми, які особисто стурбовані якийсь проблемою і намагається розв’язати цю проблему спільно. З іншого боку НАТО і ЄС дуже допомагають соціальні служби у виявленні нужденних громадян.

2. Основні функції Школі соціальної роботи

Поле діяльності фахівця з соціальної роботі широке. Ця робота різнорівнева, неоднорідна. Вже дію цієї вона є багатофункціональної.

Поняття “функція” прийшов у російську мову з латиною й означає «обов’язок, коло діяльності, призначення, роль». Спеціалісти називають такі основні функції цієї роботи:

  • діагностична – вивчення особливостей особистості клієнта, сім’ї, групи осіб, ступені та спрямованості впливумикросреди, постановка соціального діагнозу;
  • прогностична – програмування, прогнозування, проектування процесу соціального розвитку конкретного індивіда, сім’ї, мікросоціуму, діяльності різних інститутів, що у соціальному формуванні особистості;
  • >предупредительно-профилактическая (превентивна) ісоциально-терапевтическая — приведення на дію соціально-правових, юридичних, психологічних та інших механізмів попередження й подолання негативних явищ, надання необхідної допомоги нужденним, забезпечення захисту прав сім’ї, жінок, підлітків, дітей, молоді, пенсіонерів, інвалідів та інших.

у суспільстві;

  • >организационно-коммуникативная – сприяння включенню громадськості, фахівців різних відомств, установ та організацій у соціальної служби, залучення до надання різних видів допомоги конкретної людини сім’ї, групі осіб, збирання інформації та налагодження взаємодії між різними суспільні інститути у процесі роботи з клієнтами;
  • охоронно-захисна — використання лише арсеналу правових норм за захистом правий і інтересів клієнта, сприяння застосування заходів державного примусу та її реалізації юридичну відповідальність стосовно осіб, припускають протиправні на клієнта;
  • >социально-медицинская – організація роботи із планування сім’ї, формуванню громадського ставлення до репродуктивному і сексуальному поведінці, сприяння підготовці молоді до сімейному житті, оволодінню основами надання першої медичної допомоги, культури харчування, санітарно-гігієнічних правил, правил безпеки життєдіяльності;
  • >социально-педагогическая – виявлення інтересів та потреб сімей, окремих осіб та його груп у різні види діяльності:культурно-досуговой, спортивно-оздоровчою, технічного і мистецького творчості, сімейного туризму й т.д., притягнення до цієї роботи різних державних установ, організацій,общественно-творческих спілок, фахівців, тренерів, організаторівкультурно-досуговой діяльності;
  • організаторська – організація тій чи іншій діяльності, впливом геть зміст дозвілля, допомогу у працевлаштуванні, професійної орієнтації й адаптації, координація діяльності різноманітних об’єд-нань і клубів, робота з взаємодії клієнта, сім’ї, групи на осіб із медичними, освітніми, культурними, спортивними, правовими установами, товариствами та благодійними організаціями;
  • соціально-побутова – сприяння отриманні потребують клієнтами, і сім’ями матеріальну годі й інший допомоги, поліпшення їхнього житлових умов;

-психологічна – забезпечення припустимого і доцільного втручання у справи клієнта, сім’ї, у процес соціалізації, допомогу традиційним інститутам виховання, забезпечення сполучення між клієнтом, сім’єю імикросредой, особистістю та громадськістю, виконання ролі довіреної особи клієнта, сім’ї.

4 стр., 1785 слов

Історія фахової соціальної роботи в Україні

... соціальної роботи як важливого інституту громадянського суспільства, поси­лилася увага до соціально-психологічних проблем і ме­тодів їх розв'язання. 3. Соціальна робота як самостійна профдіяльність. Як самостійний вид професійної діяльності ... Соціальна робо­та в Україні». Завдяки гранту Європейського союзу бу­ло відкрито першу в Україні Школу соціальної роботи ... догляду та допомоги в домаш­ніх ...

>3.Содержание і кошти Школі соціальної роботи

Наступним обов’язковим компонентом Школі соціальної роботи як системи є. Воно безпосередньо випливає з функцій роботи.

Свою діяльність соціальний працівник починає віщувати зі збору відомостей об’єкт.Виясняет підлогу, вік, стан здоров’я, умови життя, здатність самостійно забезпечувати себе всім необхідними не для життя, матеріальний статок, сімейний стан, сусідське оточення, особливості психіки, характеру тощо. Одне слово, займається інформаційною роботою.

За підсумками зібраних даних про своїх майбутніх підопічних соціальний працівник ставить «діагноз»: оцінює обсяг, види робіт, режим своєї діяльності, труднощі, форми методи, становить собі розпорядок робочого дня, планує фізичні і витрати та інші.

Паралельно зі «діагнозом» соціальний працівник вибудовує і діагноз своєї діяльності: важко — легко йому працюватиме, зможе чи ні надати дієвої допомоги, з якими офіційними і неофіційними організаціями йому доведеться займатися «пацієнтом» тощо.

Залежно від характеру соціальної допомоги (надання, приміром, соціально-побутової допомоги одинокому хворому чи зняття психологічної стресу) будується і план роботи, визначається її утримання і вид надання практичної допомоги. Незалежно від цього, чи є соціальний працівник організатором чи практичним працівником, то тій чи іншій мері доводиться займатися управлінської діяльністю. Управління соціальної роботою також становить важливий і необхідна компонента її змісту.

Соціальна робота здійснюється з допомогою коштів. Засобами називаються всі ті предмети, гармати, пристосування, дії, з допомогою яких досягаються мети діяльності. Розмаїття функцій Школі соціальної роботи викликає і розмаїття її коштів. Перелічити його практично неможливо. І це слово, і авторучка, і спеціальніучетние бланки, і телефон, і ділові зв’язки, і прийоми психотерапії, і особисте чарівність тощо.

3 стр., 1332 слов

Розділ 2. Особливості соціально-педагогічних технологій роботи з «дітьми вулиці»

... соціальний педагог провів бесід, консультацій, важливо скільки дітей повернулося додому з вулиці[10,с.278]. Відповідно реалізуються 5 основних напрямів соціальної роботи. 1. Профілактична соціальна робота. ... системи допомоги дітям вулиці з 2004 року почали створюватися центри соціально-психологічної реабілітації дітей. Суттєву допомогу державним структурам у роботі з дітьми вулиці надає ...

Важливо пам’ятати, чим багатші арсенал коштів, якими володіє і добре володіє соціальний працівник, тим успішніше його. Вибір й застосування їх тих чи інших коштів повністю залежить від характеру і особливості об’єкта Школі соціальної роботи. Одна річ лежачий хворий, інше –кормящая мати-одиначка. Набір засобів у таких випадках істотно різниться.

4. Управління і цілі Школі соціальної роботи

Соціальна роботи немислима що такої компонента, як управління. Воно включає у собі оцінку стану об’єкта, планування, вироблення і ухвалення рішення, облік контроль, координацію, організаційне і матеріально-технічне забезпечення, добір, підготовку й виховання кадрів Школі соціальної роботи. Всі ці управлінські дії виконують геть усе соціальних працівників, незалежно від цього, чи належать вони схильні до управлінським чи практичним соціальних працівників.

Щоб