Тиск в рідині і газі

Тиск-величина, що дорівнює відношенню сили, що діє перпендикулярно поверхні, до площі цієї поверхні, називається тиском. За одиницю тиску приймається такий тиск, яке виробляє сила в 1Н, діюча на поверхню площею 1м2 перпендикулярно цієї поверхні.

Отже, щоб визначити тиск, треба силу, що діє перпендикулярно поверхні, розділити на площу поверхні:

Відомо, що молекули газу безладно рухаються. При своєму русі вони стикаються один з одним, а також із стінками посудини, в якому знаходиться газ. Молекул в газі багато, тому і число їх ударів дуже велике. Наприклад, число ударів молекул повітря, що знаходиться в кімнаті, на поверхню площею 1см2 за 1 сек. виражається двадцатітрехзначним числом. Хоча сила удару окремої молекули мала, але дія всіх молекул об стінки судини значно, воно і створює тиск газу.

Отже, тиск газу на стінки посудини (і на вміщене в газ тіло) викликається ударами молекул газу. Відомо, що молекули газу безладно рухаються. При своєму русі вони стикаються один з одним, а також із стінками посудини, в якому знаходиться газ. Молекул в газі багато, тому і число їх ударів дуже велике. Наприклад, число ударів молекул повітря, що знаходиться в кімнаті, на поверхню площею 1 см2 за 1 с виражається двадцатітрехзначним числом. Хоча сила удару окремої молекули мала, але дія всіх молекул об стінки судини значно, воно і створює тиск газу. Отже, тиск газу на стінки посудини (і на вміщене в газ тіло) викликається ударами молекул газу.

При зменшенні об’єму газу його тиск збільшується, а при збільшенні обсягу тиск зменшується за умови, що маса і температура газу залишаються незмінними.

  • 1 —

Тиск, вироблене на рідину або газ, передається без зміни в кожну точку об’єму рідини чи газу. (Закон Паскаля).

На основі закону Паскаля легко пояснити наступні досвід.

На малюнку зображений порожниста куля, що має в різних місцях вузькі отвори. До кулі приєднана трубка, в яку вставлений поршень. Якщо набрати води в кулю і всунути в трубку поршень, то вода поллється з усіх отворів кулі. У цьому досвіді поршень тисне на поверхню води в трубці.

3 стр., 1107 слов

Реферат тиск газів і рідин закон паскаля

... тиск газу на стінки судини (і вміщене в газ тіло) викликається ударами молекул газу. Відомо, що молекули газу безладно рухаються. При своєму русі зіштовхнуться друг з одним, і навіть зі стінками судини, де знаходиться газ. Молекул ... душний шар, прилеглий безпосередньо до Землі, стиснутий і відповідно до Закону Паскаля передає продуковане нею тиск на усіх напрямах. Внаслідок цього земна поверхню й ...

Частинки води, що знаходяться під поршнем, ущільнюючи, передають його тиск іншим верствам, лежачим глибше. Таким чином, тиск поршня передається в кожну точку рідини, що заповнює кулю. У результаті частина води виштовхується з кулі у вигляді цівок, що випливають з усіх отворів.

Якщо куля заповнити димом, то при вдвіганія поршня в трубку з усіх отворів кулі почнуть виходити цівки диму. Це підтверджує, (що й гази передають вироблене на них тиск у всі сторони однаково.)

Опустимо трубку з гумовим дном, в яку налита вода, в іншій, більш широкий посудину з водою. Ми побачимо, що в міру опускання трубки гумова плівка поступово випрямляється. Повне випрямлення плівки показує, що сили, що діють на неї зверху і знизу, рівні. Настає повне випрямлення плівки тоді, коли рівні води в трубці і посудині збігаються.

Отже, досвід показує, що всередині рідини існує тиск і на одному і тому ж рівні воно однаково в усіх напрямках. З глибиною тиск збільшується. Гази в цьому відношенні не відрізняються від рідин.

  • 2-

Формула для розрахунку тиску рідини на дно посудини. З цієї формули видно, що тиск рідини на дно посудини залежить тільки від щільності і висоти стовпа рідини.

Мембранний манометр. Як виміряти тиск рідини на поверхню твердого тіла? Як виміряти, наприклад, тиск води на дно склянки?

Звичайно, дно склянки деформується під дією сил тиску, і знаючи величину деформації, ми могли б визначити величину викликала її сили і розрахувати тиск; але ця деформація настільки мала, що змінити її непосоедственно практично неможливо. Так як судити по деформації даного тіла про тиск, який чиниться на нього рідиною, зручно лише в тому випадку, коли деформації досить великі, то для практичного визначення тиску рідини користуються спеціальними приладами — манометрами, вкоторих деформації мають порівняно велику, легко вимірну величину.

Найпростіший мембранний манометр влаштований таким чином. Тонка пружна пластинка М — мембрана — герметично закриває порожню коробку K. До мембрані приєднаний покажчик Р, що обертається близько осі О. При зануренні приладу в рідину мембрана прогинається під дією сил тиску, і її прогин передається у збільшеному вигляді вказівником, що пересувається за шкалою.

Кожному положенню покажчика відповідає певний прогин мембрани, а отже, і певна сила тиску на мембрану. Знаючи площу мембрани, можна від сил тиску перейти до самих тисків. Можна безпосередньо вимірювати тиск, якщо заздалегідь проградуювати манометр, тобто визначити, якому тиску відповідає те чи інше положення покажчика на шкалі. Для цього потрібно піддати манометр дії тисків, величина яких відома і, помічаючи положення стрілки покажчика, проставити відповідні цифри на шкалі приладу.

Повітряну оболонку, що оточує Землю, називають атмосферою (від грецьких слів: атмос-пар, повітря і сфера-куля).

Атмосфера, як показали спостереження за польотом штучних супутників

Землі, простягається на висоту кількох тисяч кілометрів. Ми живемо на дні величезної

  • 3-

повітряного океану. Поверхня Землі — дно цього океану.

Внаслідок дії сили тяжіння верхні шари повітря, подібно воді океану, стискають нижні шари. Повітряний шар, прилеглий безпосередньо до

Землі, стиснутий найбільше і згідно закону Паскаля передає вироблене на нього тиск з усіх напрямків.

5 стр., 2190 слов

Поверхневий натяг води

... рідини і поверхове натяг за значенням близько досреднеарифметическому значенням поверхневихнатяжений індивідуальних компонентів. При рівновазі компонент з нижчим поверховим натягом переважноадсорбируется лежить на поверхні, поверхневий ... адсорбуються лежить на поверхніжидкость-воздух отже полярні групи направлені на бік води, агидрофобние частини молекул — убік повітря. На рис. 6 показані ізотерми ...

У результаті цього земна поверхня і тіла, що знаходяться на ній, відчувають тиск всієї товщі повітря, або, як зазвичай говорять, відчувають атмосферний тиск.

У практиці для вимірювання атмосферного тиску використовують металевий барометр, званий анероїда (у перекладі з грецької-без рідинний. Так барометр називають тому, що він не містить ртуті).

Зовнішній вигляд анероїда зображений на малюнку. Головна частина його — металева коробочка 1 з хвилястою (гофрованої) поверхнею. З цієї коробочки викачане повітря, а щоб атмосферний тиск не розчавило коробочку, її кришку пружиною 2 відтягують вгору. При збільшенні атмосферного тиску кришка прогинається вниз і натягує пружину. При зменшенні тиску пружина випрямляє кришку. До пружини за допомогою передавального механізму 3 прикріплена стрілка-вказівник 4, яка пересувається вправо або вліво при зміні тиску. Під стрілкою укріплена шкала, поділу якої нанесені за показаннями ртутного барометра.

Так, число 750, проти якого стоїть стрілка анероїда, показує, що в даний момент в ртутному барометрі висота ртутного стовпа 750 мм.

  • 4-

Отже, атмосферний тиск дорівнює 750 мм рт. ст., або (1000 гПа.

Знання атмосферного тиску вельми важливо для прогнозування погоди на найближчі дні, так як зміна атмосферного тиску пов’язане із зміною погоди. Барометр — необхідний прилад при метеорологічних спостереженнях.

  • 5-

Список використаної літератури:

1. Підручники з Фізики за 7-9 Класи.

2. Елементарний підручник Фізики (том 1-2).

3. Довідник з Фізики для школярів.

4. Інтернет. (www.big-il)

  • 6-